Notícies Notícies

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Una personalitat sociable atenua el dolor neuropàtic i l'ansietat l'intensifica

Una personalitat sociable atenua el dolor neuropàtic i l'ansietat l'intensifica

Els resultats d'aquest estudi es rosegadors poden ajudar a comprendre alguns dels mecanismes que expliquen la variabilitat de les manifestacions de dolor neuropàtic en funció dels trets de personalitat. 

07.02.2019

 

Determinats trets de personalitat, tals com la sociabilitat, l'ansietat o la depressió influeixen en les manifestacions del dolor neuropàtic en ratolins, segons mostra un nou estudi realitzat pel Laboratori de Neurofarmacología-NeuroPhar de la UPF. El treball, liderat per Rafael Maldonado, ha estat publicat a la revista Neuropharmacology

El dolor crònic és un problema clínic greu amb una enorme càrrega econòmica i social. Actualment, el tractament del dolor neuropàtic crònic presenta una eficàcia limitada i efectes adversos significatius. Concretament, el dolor neuropàtic apareix com a conseqüència d'una lesió traumàtica o degenerativa de les estructures nervioses, sense un estímul evident. Aquest dolor és difícil de pal·liar amb les teràpies convencionals i pot arribar a ser sever i incapacitant.

L'alta variabilitat interindividual en les manifestacions de dolor neuropàtic pot conduir a una resposta diferencial dels pacients als tractaments, la qual cosa dificulta l'establiment de pautes terapèutiques generals. Les raons d'aquesta variabilitat són en gran part desconegudes. Per això, identificar els factors que determinin la gravetat de les manifestacions de dolor neuropàtic és important per a poder adaptar el tractament a cada pacient de forma individualitzada.

L'alta variabilitat interindividual en les manifestacions de dolor neuropàtic pot conduir a una resposta diferencial dels pacients als tractaments.

Seguint aquesta línia, l'equip d'investigadors ha avaluat en models de rosegadors com la sociabilitat, l'ansietat o la depressió afecten la intensitat del dolor neuropàtic. Miriam Martínez-Navarro, primera autora de l'article, detalla “de fet, el tret d'ansietat apareix com un factor de vulnerabilitat que contribueix a augmentar el dolor, així com les conseqüències sobre la conducta emocional i la memòria. Per contra, una personalitat sociable exerciria una influència positiva atenuant el dolor neuropàtic”.

“Les anàlisis genètiques van mostrar que els ratolins amb alts nivells d'expressió dels gens Il6 i Pdyn en l'amígdala eren més sensibles al dolor i aquests canvis també es correlacionen amb els trets de personalitat”, comenta Rafael Maldonado, catedràtic de Farmacologia del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la UPF.

L'impacte dels trets de personalitat en les manifestacions del dolor neuropàtic es deuria, en part, a la modulació de l'expressió gènica en l'amígdala. 

Aquests gens codifiquen per a interleuquina-6 i prodinorfina, unes proteïnes involucrades en processos inflamatoris i de sensibilització al dolor, i la seva sobre expressió en condicions de dolor neuropàtic havia estat prèviament reportada en altres àrees del sistema nerviós com la medul·la espinal. 

Curiosament, l'expressió d'aquests gens en l'amígdala després d'una lesió nerviosa està influenciada pels trets de personalitat. Així, el tret d'ansietat potencia l'expressió de Pdyn i Il6 en amígdala, mentre que el tret de sociabilitat correlaciona amb una menor expressió de Pdyn. Aquestes dades suggereixen que l'impacte dels trets de personalitat en les manifestacions del dolor neuropàtic es deuria, en part, a la modulació de l'expressió gènica en l'amígdala. 

“Els resultats d'aquest estudi poden ajudar a comprendre alguns dels mecanismes que expliquen la variabilitat de les manifestacions de dolor neuropàtic en funció dels trets de personalitat, la qual cosa podria afavorir el desenvolupament de tractaments personalitzats més eficaços per al dolor crònic”, conclou Rafael Maldonado.

Article de referència:

M. Martínez-Navarro, I.M. Lara-Mayorga, R. Negrete, W. Bilecki, A. Wawrzczak-Bargieła, L. Gonçalves, A.H. Dickenson, R. Przewłocki, J.E. Baños, R. Maldonado. Influence of behavioral traits in the inter-individual variability of nociceptive, emotional and cognitive manifestations of neuropathic pain. Neuropharmacology, January 2019. doi10.1016/j.neuropharm.2019.01.012.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: