Vés enrere Quatre projectes amb participació de la UPF rebran finançament de La Marató de TV3

Quatre projectes amb participació de la UPF rebran finançament de La Marató de TV3

Les propostes d'investigació presentades per Albert Costa (DTIC), Cristina Pujades, Antoni Serrano i Patricia Robledo, (CEXS), es troben entre els quaranta-quatre projectes que han estat seleccionats per ser impulsats al voltant de les malalties neurodegeneratives.
04.11.2014

 

Albert Costa, investigador del Centre de Cognició i Cervell (CBC) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DITC); Cristina Pujades, Antoni Serrano i Patricia Robledo, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS), són els investigadors vinculats a la UPF, els treballs dels quals han estat entre els quaranta-quatre projectes de recerca seleccionats per rebre finançament provinent de la recaptació de l'edició 2013 de la Marató de TV3 dedicada a les malalties neurodegeneratives. Cadascun dels projectes rebran entre 300.000 i 400.000 euros,  al llarg dels propers tres anys.

marato2013Els ajuts van ser lliurats als investigadors en el decurs d'un acte que va tenir lloc el dijous 30 d'octubre a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i les Balears, que va comptar amb la presencia de Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya; Àlvar Net, president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i Bruli Durat, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

El bilingüisme com a mecanisme de reserva cognitiva

"El bilingüisme com a factor de reserva cognitiva en l'envelliment normal i patològic", és el projecte en què participa Albert Costa, investigador del Centre de Cognició i Cervell del DTIC, el qual rebrà un ajut per dur a terme el seu projecte en els propers tres anys. L'estudi parteix del fet que molts estudis indiquen que el bilingüisme actua com a mecanisme de reserva cognitiva, ajudant a mantenir les funcions executives en la vellesa i alentint la simptomatologia cognitiva associada a la malaltia d'Alzheimer. L'objectiu serà identificar els factors relacionats amb el bilingüisme que intervenen en l'envelliment.

Caracterització de les malalties motoneuronals

El coneixement actual de la paraplegia espàstica hereditària i altres trastorns que afecten les motoneurones, suggereix que la degeneració dels axons és una conseqüència de l'alteració de processos molt diversos que van de la composició de la mielina fins al metabolisme dels lípids. Cristina Pujades, investigadora del CEXS, amb un equip interdisciplinari, provinent de tres grups de recerca, duran a terme el projecte "Biomedicina de sistemes per desentrellar les bases moleculars i el model de la malaltia de la motoneurona corticoespinal", amb l'objectiu de caracteritzar aquest tipus d'afeccions des de la medicina de sistemes, integrant dades moleculars, clíniques i d'imatge.

Dèficits neuropsicològics en pacients amb distròfia miotònica

Patricia Robledo, investigadora del CEXS, participa en el projecte "Caracterització de nous supressors de la neurodegeneració en la distròfia miotònica tipus 1 (DM1)". Hi ha evidències clíniques que la distròfia miotònica (DM1), a més d'afectar el sistema muscular comporta afeccions en el sistema nerviós central per a les quals no hi ha cap tractament vàlid per pal·liar els dèficits neuropsicològics progressius obervats en els pacients DM1. L'objectiu de la recerca serà caracteritzar millor els substracts neurobiològics de la malaltia utilitzant models animals de mosca i de ratolí.

Combatre la progressió dels malalts amb Distròfia Muscular de Duchenne

La Distròfia Muscular de Duchenne (DMD) és una malaltia degenerativa incurable i letal que cursa amb fibrosi. Antonio Serrano, al CEXS, durà a terme la recerca "Noves teràpies amb cèl·lules mare per a la Distròfia Muscular de Duchenne" amb el doble objectiu de corregir en cèl·lules ex vivo el defecte genètic per tal de caracteritzar el problema i avaluar l'eficàcia de teràpies antifibròtiques que, reduint la fibrosis, puguin millorar els tractaments disponibles fins al moment basats en cèl·lules indiferenciades o stem cells.

A l'edició 2013 dedicada a les malalties neurodegeneratives s'hi van presentar 187 projectes, que van ser avaluats per 99 científics d'àmbit internacional, experts en aquesta materia en funció de la serva qualitat, metodologia i rellevància. Del total de projectes se'n van seleccionar 44, que portaran a terme 79 equips de recerca dels principals centres de recerca de Catalunya, en alguns casos coordinats amb equips espanyols i internacionals, entre els quals es reparteixen els 11.220.828,94 euros recaptats, que serviran per la cerca de noves vies de prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties neurodegeneratives. La gestió de l'avaluació la va dur a terme l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya del Departament de Salut i la distribució del fons la va acordar el Patronat de la Fundació La Martató de TV3, d'acord amb la proposta de la seva Comissió Assessora Científica.

Altres e-notícies relacionades:

La Marató de TV3 impulsa la recerca de dos projectes del CEXS sobre càncer

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact