Vés enrere “Hem de regular el cànnabis medicinal per a que determinats pacients que necessiten un alleujament del dolor puguin utilitzar-lo minimitzant el risc”

“Hem de regular el cànnabis medicinal per a que determinats pacients que necessiten un alleujament del dolor puguin utilitzar-lo minimitzant el risc”

Rafael Maldonado, Catedràtic de Farmacologia a la UPF, ha comparegut com a expert en la subcomissió del Congrés dels Diputats que estudia la regulació de l'ús medicinal del cànnabis.

 
29.03.2022

Imatge inicial

Una subcomissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats està estudiant la regulació de l'ús medicinal del cànnabis entre els mesos de febrer a juny d'enguany. Entre les personalitats cridades a comparèixer, ahir, 28 de març, va intervenir Rafael Maldonado, Catedràtic de Farmacologia a la UPF i director del Laboratori de Neurofarmacologia-Neurophar, també adscrit a l'Institut Hospital de la Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). El seu grup de recerca està centrat en l'estudi de les bases neuroquímiques de l'addicció a les drogues, incloent els opioides, cannabinoides i la nicotina. També investiguen sobre els trastorns afectius com la depressió i l'ansietat, el dolor crònic i els desordres alimentaris.

A la seva intervenció va explicar que el cànnabis és una substància que es coneix des de fa 5000 anys i s'utilitza amb finalitats terapèutiques i recreacionals. "És important separar la finalitat terapèutica, que és el que estem plantejant, de l'ús recreatiu, que no abordarem”, va destacar. Fa menys de 60 anys que es coneixen els principis actius d'aquesta planta, per la qual cosa és un coneixement molt recent. En referència al seu mecanisme d'acció, només fa 30 anys que se sap com actuen aquestes molècules. Va detallar que "ho fan de manera molt selectiva, activen uns receptors en el cervell i teixits perifèrics que són extremadament abundants i tenen un potencial molt important per a poder tractar patologies".

La major part dels estudis es fan en animals d'experimentació. Hi ha pocs en humans, entre altres motius perquè és una droga d'abús. “Des del meu punt de vista això ha creat un estigma que ha dificultat l'avanç del coneixement d'aquesta substància. Una altra gran complexitat és que les substàncies actives a la planta són lípids, per la qual cosa és difícil treballar amb elles. Òbviament quan s'usa de manera recreacional no tenim dubte que generarà danys: alteracions cognitives, de rendiment, possibles psicosis, o l'afectació en la conducció de vehicles”, va afirmar. Segons l'investigador, “tot això es veu agreujat si tenim en compte que l'edat d'inici és extremadament precoç. Però això és un tema a part, estem debatent per a regular la utilització d'una planta amb finalitats terapèutiques”.

 

Una regulació per a aconseguir que el benefici pugui superar al risc


Els usuaris del cànnabis mèdic utilitzen aquesta substància principalment per a tractar el dolor. Per a aconseguir aquest efecte analgèsic són necessàries unes preparacions a unes concentracions determinades i tenim coneixement del mecanisme d'acció d'aquests principis actius. Per a quins pacients hauríem de regular-ho? “Des del meu punt de vista per a aquells amb un dolor crònic que no responen a una altra medicació. Disposem dels AINES per a un dolor suau, els opiacis per a un dolor sever, amb totes les seves importants limitacions. D'altra banda, per a dolors refractaris, tenim anticonvulsivants i antidepressius”, va explicar. “Però malgrat aquesta àmplia varietat disponible de medicaments, hi ha pacients que són refractaris al tractament del dolor. Fins i tot estant polimedicats no aconsegueixen un alleujament, però experimenten els efectes indesitjables d'aquests medicaments. Aquí és on crec que hem de regular i tenim evidència”, va afegir.

Malgrat l'àmplia varietat disponible de medicaments, hi ha pacients que són refractaris al tractament del dolor. Fins i tot estant polimedicats no aconsegueixen un alleujament, però experimenten els efectes indesitjables d'aquests medicaments. Aquí és on crec que hem de regular i tenim evidència.

Va posar com a exemple un article publicat recentment, en el qual es fa un estudi prospectiu observacional de 10.000 pacients a Israel, un país que ha regulat el cànnabis des de 2007. Es fa un seguiment durant sis mesos i es valora l'eficàcia i seguretat. S'usen vaporitzadors amb unes concentracions determinades de principis actius en un procés controlat per personal sanitari i els resultats mostren que un 70% van trobar un benefici en l'alleujament del dolor i la qualitat de vida. Per descomptat també van experimentar efectes indesitjables (marejos, sequedat de boca i augment de l'apetit), però molt diferents als observats en el cas de l'ús recreatiu. “Com a conclusió, regulant aquesta planta podem tenir un benefici en determinats pacients que supera al risc en aquestes condicions”, va emfatitzar.

El sistema endocanabinoide té un potencial enorme en el nostre cervell, encara no l'hem explotat. Podem identificar aquells components en la planta que actuen en aquest sistema i fer els estudis pertinents per a desenvolupar nous medicaments.

És a dir, coneixem els principis actius del cànnabis, sabem com funcionen i tenim evidència científica mitjançant estudis observacionals que és capaç de produir un benefici. Segons Maldonado, “necessitem regular la utilització d'aquesta substància com han fet la majoria de països europeus, independentment que siguin governs conservadors o progressistes. Per a acabar la ponència el científic va plantejar: “Com veig el futur? El veig en un medicament. El sistema endocanabinoide té un potencial enorme en el nostre cervell, encara no l'hem explotat. Podem identificar aquells components en la planta que actuen en aquest sistema i fer els estudis pertinents per a desenvolupar nous medicaments”, va afirmar. “Tot i així, els pacients tenen unes necessitats avui, no poden esperar a que en un futur disposem d'aquests medicaments. Per això, crec que hem de regular la utilització d'aquesta planta amb la finalitat que determinats pacients que actualment necessiten un alleujament puguin utilitzar-la minimitzant el risc”, va concloure.

 

Multimèdia

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació