Grados

Modelo docente semipresencial a causa de la Covid-19 Modelo docente semipresencial a causa de la Covid-19

El curs 2020-21 la Facultat de Comunicació de la UPF adopta un model docent semipresencial a causa de la Covid-19. Els cursos es dividiran en grups més petits per tal de complir amb la recomanació sanitària de no sobrepassar el 40% d'ocupació de les aules.

La Facultat ha planificat aquest model mixt de docència que contempla una combinació de continguts que s'impartiran de manera virtual i no presencial (sigui a través de videoconferència, gravació de vídeos o podcasts, materials escrits, etc.), amb activitats que es faran presencialment a l'aula amb grups reduïts (seminaris, exercicis a classe, tallers, tutories...).  En general, totes les assignatures contemplen un grau de presencialitat. En tots els casos, les activitats seguiran els horaris de classe.

El professorat de cada assignatura explicarà a l'inici de curs com es desenvoluparà l'assignatura i quins dies cadascun dels alumnes caldrà que vagi a classe presencial.

Aquest model híbrid de docència s'implementarà sempre que les autoritats sanitàries permetin la presencialitat als Campus Universitaris. Si augmentessin les restriccions el model docent podria ser susceptible de canvis que s'informarien en el seu moment. 

Grado en Comunicación Audiovisual

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Programa estudios simultáneos 
Grado en Periodismo + Grado en Humanidades