Back Estelrich Arce, Maria Del Pilar

ESTELRICH ARCE, MARIA DEL PILAR

MARIA DEL PILAR ESTELRICH ARCE
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Profesora Emérita
Línies de recerca: traducció i recepció de la literatura i cultura  alemanya en català i castellà. Els traductors com a mediadors culturals