El Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la UPF (MELIS-UPF), en col·laboració amb la Fundació Vila Casas, convoca una beca de recerca artística per a creadors interessats en l’àmbit de les ciències biomèdiques.

La beca consisteix en un ajut per finançar l’estada temporal d’un artista a les instal·lacions de la Universitat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), per tal d’intercanviar experiències amb els investigadors i buscar sinergies i punts d’encontre entre l’art i la ciència. L’artista seleccionat desenvoluparà un projecte de format i tècnica artística totalment lliure. Estan inclosos tots els llenguatges artístics, des de disciplines tradicionals –fotografia, pintura o escultura– fins a llenguatges amb un caràcter més experimentals.

Poden participar-hi persones físiques a títol individual o com a integrants de col·lectius, que faran l’estada durant l’any 2022, amb una durada mínima de tres mesos. El jurat considerarà l’interès artístic de la proposta, les sinergies que poden establir-se amb els científics, i la transversalitat de la proposta.

Aquesta iniciativa és fruit d’un acord que es va signar al 2020 entre la UPF i la Fundació Vila Casas per impulsar l’art contemporani i la creació artística dins la Universitat. Forma part del Programa de Cultura UPF, mitjançant el qual la Universitat vol contribuir al canvi social també a través de la cultura, entenent que, de la seva activitat natural com a centre de coneixement, emanen nombroses iniciatives que depassen l’entorn acadèmic i que proposen mecanismes de millora de l’entorn.