Grup de Recerca en Comunicació Científica

Logo GRECC

El Grup de Recerca en Comunicació Científica (GRECC) concentra el seu interès en el paper que juguen mitjans de comunicació i institucions científiques en la tasca de fer entendre la ciència a la societat. Així, les línies d’investigació del GRECC giren entorn el periodisme científic i la divulgació de la ciència, el paper de les pseudociències en els mitjans de comunicació i la comunicació de risc. La perspectiva teòrica des de la qual s’enfoca cadascuna d’aquestes disciplines uneix la sociologia, la filosofia de la ciència i els estudis de periodisme amb diferents branques de les ciències experimentals.

Actualment, el coordinador del GRECC és el Dr. Sergi Cortiñas Rovira.

Així, el vincle del GRECC i l'OCC és molt estret: mentre el primer centra els seus interessos en la recerca estrictament acadèmica, l'OCC centra els seus esforços a fer aquesta recerca visible a la societat.

El GRECC està integrat dins la Unitat de Recerca en Periodisme, on coexisteix amb el Grup de Recerca en Periodisme (GRP), establert des de l'any 2006 a la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) que té la seva seu al Campus de la Comunicació-Poblenou. Inicialment reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca emergent (GRE-2009 SGR 1162), en l’actualitat gaudeix de la qualificació de grup de recerca consolidat (GRC-2014 SGR 872). El Grup està format per professors i estudiants de doctorat dedicats a la recerca en l'àmbit del periodisme. 

La línia de recerca de comunicació de risc i crisi connecta directament amb l'activitat de l'OCC. D'aquesta col·laboració en resulta la celebració de les Jornades de Comunicació de Risc i Emergències.