En la complexa societat actual  la ciència conviu amb el seu contrari, l'anomenada pseudociència, entesa com a fals coneixement. La dificultat per a definir el terme rau en l'heterogeneïtat de les seves pràctiques. El concepte abasta activitats diferents, des de les medicines o dietes miraculoses, fins l'astrologia o el tarot, passant per altres més sofisticades com l'homeopatia.

El projecte FCT-13-7145 "Creació i desenvolupament d'un espai digital dedicat a informar sobre la pseeudociència", finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología i el Ministerio de Economía y Competitividad, neix de la voluntat d'evitar la intoxicació de l'opinió pública. A tal efecte, el projecte planteja l'elaboració d'una taxonomia de la pseudociència que tipifiqui les seves nombroses manifestacions. L'obstacle més important a l'hora de combatre la pseudociència és principalment la seva comprensió. Per això, és necessari un exercici de delimitació i tipificació, ja que el terme funciona com a paraigua conceptual que abarca tota una sèrie de pràctiques i fenòmens. 

El principal objectiu del projecte és alertar la societat de la sèrie de perills que deriven de la pseudociència. El projecte desitja paliar una necessitat social no coberta i d'una importància central. La pseudociència els propaga gràcies al desconeixement i els dubtes que ella mateixa genera. Es tracta d'oferir al gran públic una eina gratuïta i de fàcil accés que ajudi a discernir amb criteris rigorosos què és pseudociència i què no ho és.