L'Observatori de la Comunicació Científica és un centre especial de recerca per a l'estudi de les diferents etapes del procés de transmissió de coneixements científics i tecnològics a la societat i l'anàlisi de la relació entre la ciència, els mitjans de comunicació i la societat.

L'OCC es va crear a la Pompeu Fabra el 1994 amb el compromís d'estar a l'avantguarda de la recerca, la docència i la transferència de coneixements en l'estudi i anàlisi dels processos involucrats en la transmissió de coneixements científics, tècnics i mèdics a la societat.

Aquest gran èmfasi en l'excel·lència i en l'adequat equilibri entre les tres activitats ha portat a l'OCC a obtenir prestigi nacional i internacional i a ser un constant referent de confiança en aquest camp de recerca, amb una participació europea, espanyola i catalana així com en projectes finançats pels programes marc de la UE. L'OCC va ser el primer organisme de recerca universitari dedicat a la comunicació científica a Espanya.

En l'actualitat, l'Observatori està ubicat al Campus de la Comunicació-Poblenou de la UPF, l'última de les noves estructures basades en el coneixement intensiu, promoguda per la UPF i centrada en els mitjans i tecnologies de la comunicació. Aquest campus està inclòs en el creixent districte tecnològic 22 @ i agrupa en un únic lloc l'Escola Politècnica Superior, el Departament de Tecnologies d'Informació i Comunicació, el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i el Departament de Comunicació. En aquest darrer departament es troba l'Observatori de Comunicació Científica.

Aquests, combinats amb una alta concentració d'empreses, altres universitats, centres tecnològics i administracions públiques, generen un espai excepcional per a la concepció i l’execució de projectes de IDT, especialment per a la recerca duta a terme per l'Observatori, atesa la naturalesa interdisciplinària dels seus esforços: la combinació dels avenços en la comunicació i la tecnologia.