Durada Sis cursos acadèmics
Preu Import aproximat del preu de la matrícula (per estudiants de la UE) i altres tipologies
Places 15
Admissions Com accedir a aquests estudis
Branca de coneixement
Ciències socials i jurídiques
Horaris
Matí i tarda (dedicació a temps complet)
Calendari
de setembre a juny.
Crèdits
480
Idiomes
català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)
Lloc
Organització
Unitat de Ciències Polítiques i Socials