El Voluntariat Lingüístic (VL) de la Universitat Pompeu Fabra té com a objectiu impulsar el coneixement de la llengua i la realitat catalanes per part dels estudiants estrangers, d'una banda, i afavorir la "internacionalització a casa" i l'aprenentatge de llengües per part dels estudiants de la UPF, d'altra banda. 

Per assolir aquest doble objectiu, el Voluntariat Lingüístic organitza les seves activitats al voltant de dos eixos: el programa de sortides i visites guiades, en el marc del qual es duen a terme activitats diverses per donar a conèixer el territori, la llengua, el patrimoni, la cultura o el folklore de Catalunya i dels altres territoris de parla catalana; i el programa d'intercanvi de conversa, en el marc del qual s'afavoreix la creació de parelles o tàndems d'intercanvi de conversa entre els estudiants forans i els estudiants catalans, amb l'objectiu que aquells puguin aprendre o millorar els seus coneixements de català (i/o de castellà) i que aquests puguin aprendre altres llengües o millorar-ne els seus coneixements en un context informal. Totes les activitats del programa de Voluntariat Lingüístic de la UPF estan igualment obertes als membres del PAS i als professors que vulguin participar-hi. 

Programa de sortides i visites guiades   

Durant el curs 2010-2011 el Voluntariat Lingüístic ha programat un total de vint-i-tres visites guiades i activitats tant per la ciutat de Barcelona com per la resta de Catalunya. El primer trimestre s'han fet sis sortides per Barcelona (visita del Barri gòtic, del Parc Güell, de Montjuïc, del Museu d'Història de Catalunya, una ruta literària sobre autors catalans i una passejada nadalenca amb xocolatada inclosa) i tres a la resta de Catalunya (Ripoll, Vic i Girona). El segon trimestre se n'han organitzades quatre a la ciutat (ruta gastronòmica, Tibidabo, Museu d'Història de Catalunya i una ruta pels escenaris cinematogràfics de la ciutat) i tres fora de Barcelona (Figueres i museu Dalí, Sitges i Manresa). El tercer trimestre també n'hem organitzades set, de les que dues són a Barcelona (Ruta literària per Sant Jordi i la Barcelona de Picasso) i cinc a la resta de Catalunya (Tarragona, Altafulla, Montserrat, visita del Castell de Montesquiu i la colònia Borgonyà i la vall de Núria).

Programa d'intercanvi de conversa (parelles lingüístiques)

En el marc del programa de parelles lingüístiques, durant el curs 2010-2011 s'han creat un total de 326 parelles lingüístiques: 193 en el primer trimestre, 91 en el segon trimestre i 42 en el tercer trimestre. La majoria dels qui formen les parelles lingüístiques són estudiants, si bé també hi participen alguns membres del PAS i algun professor.

Aquest curs les llengües més demanades han estat les següents: pel que fa als estudiants d'intercanvi, de mitjana el 22,39% dels estudiants que participen en el programa han demanat intercanviar català o bé català i castellà, mentre que el 77,61% restant han demanat intercanviar només castellà; i pel que fa als estudiants catalans, les llengües més demanades han estat, per aquest ordre, l'anglès (amb 198 peticions, que signifiquen el 60,43%), el francès (51), l'alemany (41) i l'italià (13), si bé també s'han intercanviat, en major o menor mesura, les llengües següents: xinès (6), neerlandès (5),  japonès (4), noruec (2), suec (2), finès (1), portuguès (1), rus (1) i coreà (1).