Projectes PlaCLIK 2016/2017

Modalitat: A. Projecte d'Innovació en el Model Educatiu

 

Responsable: TANIA VERGE MESTRE

Títol del projecte :Recursos docents per a la docència i la formació en perspectiva de gènere

 

Participants:

NURIA BOADA CENTENO, POL CAPDEVILA CASTELLS, MARIA JOSE GONZALEZ LOPEZ, DAVINIA HERNANDEZ LEO, MARIA PILAR MEDINA BRAVO, ESTER OLIVERAS SOBREVIAS, PABLO PAREJA ALCARAZ, MARIA MONTSERRAT RIBAS BISBAL, TANIA VERGE MESTRE

Ajut atorgat: 8000,00 euros

Projectes PlaCLIK 2016/2017

Modalitat: B. Projecte de Reorganització Docent 

 

Responsable: DAVINIA HERNANDEZ LEO

Títol del projecte: IMAX: Interaccions Més enllà de les assignatures i les aules per Augmentar l’èXit dels estudiants

 

Participants:

JOSEPA ALEMANY COSTA, POL CAPDEVILA CASTELLS, ALBERTO CARRIO, SAMPEDRO, MARIA MAR CARRIÓ LLACH, JUAN MARIA GARRIDO ALMIÑANA, DAVINIA HERNANDEZ LEO, CARLES ROCA CUBERES, AÏDA SOLÉ AURÓ

Ajut atorgat: 8000,00 euros