Vés enrere Resum sobre la III Jornada d’Innovació Docent i Qualitat de l’ESUP/DTIC

Resum sobre la III Jornada d’Innovació Docent i Qualitat de l’ESUP/DTIC

08.04.2016

 

El passat 16 de març de 2016 va tenir lloc la III Jornada d'Innovació Docent i Qualitat al DTIC/ESUP, organitzada per la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de l’ESUP/DTIC i amb la participació de quasi trenta membres del seu col·lectiu de professorat, becaris de docència del DTIC/ESUP i representants del CLIK UPF. La Jornada, com en les seves edicions prèvies (veure resum de la primera edició de la jornada aquí i de la segona edició aquí), tenia per objectiu facilitar un espai i temps distés per tal de compartir experiències, projectes i iniciatives docents entre els assistents així com un escenari de reflexió conjunta en la que intercanviar inquietuds i percepcions al voltant de la docència, la innovació i la qualitat.

La jornada fou dinamitzada per la sotsdirectora de docència de la UCA ESUP/DTIC i directora de la USQUID Davinia Hernández-Leo i estava composada per quatre sessions: “Qualitat en la Docència i Innovació a l’ESUP/DTIC”, “Accions i iniciatives en cursos/assignatures: metodologies i recursos per a facilitar l’aprenentatge”, “Eines per a l’avaluació” i "Conclusions, discussió i reflexió conjunta". En cadascuna d’aquestes sessions van participar diversos ponents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 1 “Qualitat en la Docència i Innovació a l’ESUP/DTIC”

Durant la primera sessió de la Jornada, la Davinia Hernández-Leo i la Verónica Moreno (USQUID ESUP/DTIC) van presentar, en primer lloc un resum dels estudis i accions més rellevants que s’han dut a terme per la USQUID en els darrers mesos (estudis sobre la 1era promoció de graduats/des en enginyeria Biomèdica i sobre la 3era promoció de Graduats/des TIC, accions HackLab –des de gener coordinat per la USQUID juntament amb el responsable de promoció de l’ESUP/DTIC-) així com altres iniciatives en curs (projecte en clau de perspectiva de gènere a l’ESUP/DTIC i el llançament del nou espai web de la USQUID-ESUP/DTIC). En la segona part d’aquesta sessió es van presentar els resultats obtinguts en l’estudi realitzat durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016 sobre l’ús de l’anglès en la docència a l’ESUP, posant especial èmfasi en l’opinió tant del professorat com de l’estudiantat.

Sessió 2 “Accions i iniciatives en cursos/assignatures: metodologies i recursos per a facilitar l’aprenentatge”

La primera presentació va ser a càrrec de la professora Mireia Farrús que va presentar la dinàmica de treball que segueix en l’assignatura optativa Modelatge de la interacció social 2.0. Aquesta dinàmica té com a eixos principals l’estructura de “mini tesis”, és a dir, una estructura de treball robusta i organitzada per fases, la motivació de l’estudiantat, són ells qui escullen la temàtica del projecte, i el seguiment dels grups de treball per anar donant feedback en les diferents fases de desenvolupament del treball. La percepció de la professora és que aquesta dinàmica té un efecte molt positiu en la implicació dels grups de treballa amb la tasca i afavoreix qüestions com el compromís, la gestió del temps, la capacitat investigadora, la presentació de la documentació/projecte, el treball en entorns reals, la consciència del propi treball, el seguiment no directiu per part del professorat (per tant l’autonomia i autoregulació) i l’avaluació compromesa, donat que aquesta no està a mans exclusivament de la professora sinó que tot el grup participa en l’avaluació dels projectes.

La segona intervenció va ser a càrrec del professor Àngel García-Cerdaña en nom també de la professora Anna Carreras. Ens van presentar la motivació, incidència i valoració de l’ús de vídeos educatius per a l’assignatura de primer curs obligatòria per a tots els estudis de Grau de Càlcul i Mètodes Numèrics. Aquests vídeos (un total de 3), es van presentar com a material de suport a un tema molt concret que, històricament, esdevé complex per a l’estudiantat donat que presenta el primer mètode matemàtic que veu l’estudiantat (Mètode de Newton). Es va fer un anàlisis dels enregistraments i visionats dels vídeos i es va analitzar el possible impacte sobre el seu aprenentatge contrastant els accessos de l’estudiantat amb les notes de la pràctica sobre aquest tema. Així mateix es va preguntar a l’estudiantat sobre la seva percepció d’utilitat del recurs obtenint, en tots els casos, resultats positius i interessants per a seguir treballant en la millora del recursos d’auto-aprenentatge.

Posteriorment, va ser la professora Vanesa Daza qui va presentar la seva experiència basada en reports per part de l’estudiantat en format vídeo. La síntesi és que els lliuraments de pràctiques es realitzen, en comptes de en paper o qualsevol altre format pla, s’empra el vídeo com a eina més interactiva. En general la professora comenta estar satisfeta amb el seu ús.

En quart lloc, el professor del Grau d’Enginyeria Biomèdica, Óscar Càmara va presentar la seva experiència sobre Medical Devices projects. Aquesta activitat inclou laboratori, visita a hospitals (incloent cirurgies, etc.) i creació de productes mèdics reals emprant, per exemple, la impressió en 3D. L’estudiantat treballa en grups i desenvolupa un projecte complet al voltant d’un determinat dispositiu biomèdic, des de l’estudi de l’estat de l’art fins a la materialització del mateix. El professor diu estar molt satisfet amb el resultats, l’estudiantat ha treballat moltíssim i molt motivats. Esmenta també que l’èxit de la pràctica es deu en bona part a la implicació i rendiment general de l’estudiantat així com pel fet d’haver estat duta a terme en una assignatura de tercer.

La darrera intervenció d’aquesta primera sessió va ser a mans del professor Narcís Parés que ens presentà la dinàmica basada en debats en l’assignatura de màster Interaction models. És el propi estudiantat qui tria rol pel debat i qui el prepara documentat-se i preparant possibles preguntes/respostes en funció del rol assumit. Com l’assignatura dona joc, els debats es realitzen en torn a temes controvertits, la metodologia encaixa i dona resultats positius, tant a nivell més acadèmic-formatiu com a nivell de satisfacció global.

Sessió 3 “Eines per a l’avaluació”

La tercera sessió de la Jornada es va dedicar a eines per a sistematitzar l’avaluació, concretament es va presentar el recurs de les rúbriques de l’Aula Global (a mans de la Davinia Hernández-Leo), qui va destacar el seu potencial formatiu donat que l’estudiantat rep un feedback prou detallat dels elements avaluats així com la relativa facilitat d’ús per part del docent un cop s’han definit degudament els indicadors i criteris d’avaluació per a la tasca/assignatura concreta. Després va ser la Vanesa Daza qui va presentar la seva experiència amb l’eina piazza, que esdevé com un fòrum però amb alguns elements optimitzats. En general mostra satisfacció com a docent tot i que també ha detectat elements de reflexió com és el nivell d’exigència en quant al seguiment de les converses i revisió de preguntes/respostes de l’estudiantat.

Sessió 4 “Discussió i reflexió conjunta”

A la darrera part de la Jornada la Sotsdirectora de la UCA i Directora de la USQUID va moderar un debat sobre la pròpia jornada així com d’altres reflexions i inquietuds per part dels assistents. Fonamentalment es va parlar de la importància de realitzar aquest tipus d’esdeveniment per tal de conèixer, compartir i debatre sobre diferents pràctiques que es porten a terme tant a nivell més general d’Escola/Departament com a nivell més micro (assignatures concretes). Es va aprofitar també aquesta sessió per a presentar el nou programa d’ajuts PlaCLIK, per part del Vicerector de Qualitat i Projectes Estratègics, Miquel Oliver.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact