Vés enrere Estudi primera promoció de Graduats/des en Enginyeria Biomèdica @ UPF

Estudi primera promoció de Graduats/des en Enginyeria Biomèdica @ UPF

21.03.2016

 

Seguint amb la tònica dels estudis duts a terme amb la primera, segona i tercera promoció de Graduats/des TIC de l’ESUP, la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de Enginyeries @ UPF ha realitzat enguany l’estudi sobre la primera promoció de Graduats/des en Enginyeria Biomèdica (promoció 2011-2015).

El nombre total de graduats/des és de 14 i a l’estudi han participat 10, que suposen el 72% del total, del qual, el 50% són homes i l’altre 50% dones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dels resultats obtinguts s'observa que les competències generals que els participants d'aquesta primera promoció perceben com a més integrades i assumides són, en primer lloc, la capacitat per a comunicar-se en contextos acadèmics/professionals de forma oral i escrita en anglès, front audiències tant expertes com inexpertes, amb una valoració mitjana de 4,6/5, seguida de la capacitat de treball en equip (4,3/5), així com la  capacitat d'organització i planificació, l’autonomia entesa com a capacitat per a la presa de decisions i la capacitat per a comunicar-se amb propietat (oral i escrit) tant en català com en castellà front audiències tant expertes com inexpertes, en tots tres casos amb una valoració de 4,2/5.

El Treball Fi de Grau, al igual que en els estudis realitzats amb les tres promocions de graduats/des en enginyeries TIC, ha estat un element especialment valorat, tant pel que fa a la seva gestió acadèmica i formativa com per les oportunitat d’aprenentatge integral percebudes. Així mateix, i també en consonància amb els resultats obtinguts dels estudis realitzats en l’àmbit TIC, l’aprenentatge i ús de l’anglès al llarg del grau ha estat un element altament valorat pels Graduats/des en Enginyeria Biomèdica, assolint de fet, les mitjanes més altes (4,8/5 i 5/5 respectivament).

Com activitats al marge d’assignatures concretes, els graduats/des d’aquesta primera promoció en destaquen especialment l’ERASMUS i la participació en activitats de recerca al DTIC amb valoracions mitjanes de 4,67/5 i 3,8/5 respectivament. En aquesta línia ressaltar que el 60% dels participants afirmen veure’s en dos anys fent recerca.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact