Actualitat Actualitat

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Estudi d'Inserció Laboral @Enginyeries UPF

Estudi d'Inserció Laboral @Enginyeries UPF

26.11.2018

 

Des de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya s’ha dut a terme un estudi d’Inserció Laboral (Juliol de 2018) en què es contemplen criteris com la “situació laboral”,  “adequació de la inserció”, “qualitat de les condicions laborals”, “qualitat de la formació” i “satisfacció amb la formació” dels diferents titulats. Des de la USQUID de l’ESUP/DTIC us presentem un breu resum de les dades més rellevants pel que fa als estudis d’Enginyeria de la UPF en particular, i comparant les dades respecte el nostre centre amb les corresponents a la resta de la població amb similars característiques, és a dir, les dades dels mateixos graus inscrits en altres universitats dins del territori català.

Abans de presentar el resum de les dades en qüestió, algunes informacions a tenir en compte sobre l’estudi:

 • La recollida de dades es va dur a terme entre els mesos de gener i abril del 2017.
 • Els graduats/des participants van acabar els seus estudis el curs 2012-2013.
 • En el cas concret de l’Escola d’Enginyeries de la UPF es va fer l’estudi respecte els Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Enginyeria Telemàtica.
 • La mostra i error  per dur a terme el qüestionari, respecte cada Grau és de:
  • Grau en Enginyeria Informàtica: 29 (56,9%) amb un error del 12,1%.
  • Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals: 6 (37,5%) amb un error mostral del 32,7%.
  • Grau en Enginyeria Telemàtica: 6 (35,3%) amb un error mostral del 33,17%.

 

Ara sí, els resultats més rellevants a nivell d’Inserció Laboral:

 • El 98,2% de l’alumnat de l’Escola d’Enginyeria de la UPF es troba en situació d’ocupació.
 • En comparació amb graduats/des en Enginyeries TIC d’altres centres del Sistema Universitari Català (SUC) el percentatge d’aquells que han estudiat a @EnginyeriesUPF i que exerceixen funcions específiques dels estudis realitzats és globalment més alt.

Dels graduats/des en EnginyeriesUPF:

 • Un 14,3% treballen actualment en el sector públic.
  • Les branques d’activitat amb més representació són:
   • Tecnologies de la Comunicació (39%)
   • Serveis a Empreses (19%)
   • Educació, Cultura i Recerca (9%)
 • El 92,9% treballen a jornada completa.
 • El 71,9% disposa de contracte fix.

 

Quant al nivell de satisfacció i continuïtat dels estudis dels participants cal destacar el següent.

 • El 17,9% han continuat estudiant cursos especialitzats.
 • El 30,4% ha continuat amb un màster o postgrau.
 • El 87,7% tornaria a triar la UPF per a fer els seus estudis.

 

Aquestes dades i la resta incloses en l’estudi es troben disponibles a la pàgina web de la UPEQ-UPF: https://www.upf.edu/web/upeq/inslab17

Finalment afegir que, segons l’IQO, a Catalunya, els/les professionals de l’Enginyeria són els que es troben en millors condicions quant a qualitat ocupacional (69’78%).

 

 

 

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: