Cada curs acadèmic, el CLIK organitza i publica la programació de la formació del professorat de la UPF (un conjunt d'activitats formatives de caràcter divers) amb l'objectiu de facilitar eines i recursos per a l'actualització, la millora i la innovació en la docència.

 

Les accions formatives es distribueixen en les modalitats següents:

  • Formació inicial
  • Formació contínua
  • Formació en llengües i Moodle
  • Tallers sobre temes transversals per a la docència
  • Formació específica
  • Formació Plans Institucionals
  • Autoformació

Per a més informació visiteu la web del CLIK i/o adreceu-vos a [email protected]