Cursos de formació docent Cursos de formació docent

Cada curs acadèmic, el CLIK organitza i publica la programació de la formació del professorat de la UPF (un conjunt d'activitats formatives de caràcter divers) amb l'objectiu de facilitar eines i recursos per a l'actualització, la millora i la innovació en la docència.