Cada curs acadèmic, el CLIK organitza i publica la programació de la formació del professorat de la UPF (un conjunt d'activitats formatives de caràcter divers) amb l'objectiu de facilitar eines i recursos per a l'actualització, la millora i la innovació en la docència.

 

Les accions formatives es distribueixen en les modalitats següents:

Per a més informació, adreceu-vos a clik.formacio@upf.edu