La Universitat Pompeu Fabra disposa de beques i ajuts per a estudiants UPF que permeten tenir recursos permanents per finançar diferents programes d'ajuts a l'estudi.

El compromís de la UPF amb el desenvolupament sostenible es fa explícit en el seu Pla Estratègic 2016-2025, que estableix precisament en un dels tres eixos transversals l’objectiu d’"esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible", i fixa a més l’àmbit d’Entorn i projecció com un dels cinc àmbits estratègics de la Universitat, que es proposa com a finalitat "la formació de persones cultes, bons professionals i ciutadans compromesos amb la societat", 

Convocatòries: