Les missions educativa i científica de la Universitat Pompeu Fabra deriven en una sèrie de compromisos cap a la societat que la situen com a catalitzadora de diversos processos de transformació. 

Compassant aquestes dues missions, la UPF vol contribuir al canvi social també a través de la cultura, entenent que, de la seva activitat natural com a centre de coneixement, emanen nombroses iniciatives que depassen l’entorn acadèmic i que proposen mecanismes de millora de l’entorn.

El programa de Cultura  de la UPF, doncs, vol seu un projecte fet des de, per i per a la comunitat universitària; però també projectat al món. Perquè des d’altres institucions, organismes, empreses o moviments individuals es pugui teixir una xarxa d’acció per generar i promoure la cultura. Sense distinció entre l’interior i l’exterior de l’espai universitari, establint mecanismes horitzontals i relacions il·limitades en els reptes i els objectius. Només així, la missió cultural de la Universitat esdevindrà un mecanisme de transformació real del que ens és immediat.

D’acord amb aquest propòsit, el programa  de Cultura de la Universitat es pot explicar a través d’aquests cinc elements: