La UPF vol reforçar les relacions amb el món cultural mitjançant l'articulació de xarxes que facilitin el contacte dels membres de la comunitat universitària amb el conjunt de la societat i amb les principals institucions culturals del país i que facin possible, al mateix temps, que la UPF es converteixi en una organització que aprèn dels altres i que comparteix el coneixement dels altres, alhora que crea interseccions creatives, establint noves sinergies i estratègies en comú.

Vives

Fòrum Vives de Cultura

La UPF forma part d'aquest fòrum, que té entre els seus objectius establir un marc comú de referència per a l’establiment d’estratègies en la política cultural de les universitats. Aquesta voluntat s'ha materialitzat en la Carta d’Universitats i Cultura, un document amb vocació de guia de cara a afrontar els reptes que planteja la cultura a les universitats del segle XXI. 

 

Fundació Joan Miró

Fundació Joan Miró

La Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Joan Miró han signat un acord de col·laboració per fomentar l’interès per l’art contemporani i la Col·lecció de la Fundació entre la comunitat universitària. Aquest acord es concreta amb la creació d’una càtedra Fundació Joan Miró-UPF d’Art Contemporani, la cessió temporal de dues obres de la Col·lecció de la Fundació a la UPF i d’una part del fons de la Biblioteca de la Fundació a la Biblioteca General de la UPF.

TMB

Fundació TMB

Intervenció mural "Humanitats en femení: grans dones de la cultura universal" al passadís de l’estació Ciutadella/Vila Olímpica (L4) del metro de Barcelona. La mostra vol fer visible la contribució de les dones a la cultura i al coneixement. Aquesta acció és una iniciativa de la Facultat d’Humanitats i compta amb la col·laboració de la Fundació de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Fundació Vila Casas

Fundació Vila Casas

La Universitat ha signat un conveni amb la Fundació Vila Casas que té per objectiu establir un marc de col·laboració i un espai de diàleg compartit entre ambdues institucions, així com impulsar l’art contemporani i la creació artística dins de la UPF. Entre els projectes i les activitats compartides, destaca la creació d’un centre d’art, que inclourà la figura de l’artista en residència a la UPF, un espai de recerca conjunt i un curs d’art contemporani.

 

IDEAL

IDEAL Centre d'Arts Digitals

La UPF i IDEAL han signat un conveni que se centra en tres eixos principals de col·laboració: docència, recerca i divulgació d’activitats culturals.

Teatre Lliure

Teatre Lliure

L'any 2015, la UPF va signar un conveni amb el Teatre Lliure que establia un programa conjunt d'activitats centrat en els eixos temàtics o conceptuals de la programació del Lliure. D'ençà, s'han portat a terme un seguit d'iniciatives adreçades a fomentar la participació de la comunitat universitària en les activitats pròpies del Teatre Lliure, i que alhora han permès que el conjunt de professionals de l'escena i el seu públic poguessin aproximar-se a la visió i els coneixements del món acadèmic, en un entorn cultural compartit de caràcter humanista i pluridisciplinari.

 

TRESC

TRESC Comunitat de Cultura

L'any 2019, la UPF i la Comunitat de Cultura TRESC van signar un conveni per impulsar la col·laboració de les dues entitats en un seguit d'accions i projectes conjunts amb l'objectiu de reforçar les relacions de la Universitat amb el món cultural i artístic.