Bona part dels continguts que integren el programa de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra es fonamenten en els resultats de l’activitat acadèmica i els projectes divulgatius paral·lels. La distinció entre ciència i cultura, com la que s’estableix entre metodologies d’aprenentatge i creació de continguts, troba punts de concomitància en la compartició de la transferència de les diferents iniciatives que tenen com a objectiu la disseminació del coneixement. En aquest epígraf, hi conflueixen dinàmiques de caràcter tradicional i derivades de les missions essencials de qualsevol institució d’educació superior, amb altres que volen complementar els processos divulgatius de la cultura.

Producció acadèmica

Producció acadèmica

Docència

El programa de Cultura de la UPF integra, en el seu si, les diferents activitats docents que deriven d’iniciatives no estrictament vinculades a la recerca científica, sinó que tenen a veure amb la producció de coneixement relacionada amb les arts, les humanitats, la tecnologia i les ciències socials orientades a les indústries culturals. Aquests continguts es recullen en diferents formats de divulgació i són desenvolupats tant per part del professorat com de l’alumnat que participa en les activitats docents.

Recerca

De la mateixa manera que succeeix amb l’activitat docent, les iniciatives que tenen a veure amb la investigació acadèmica deriven en resultats actius o divulgatius que promouen la cultura a la Universitat, des de la publicació d’articles o llibres fins al desenvolupament de patents i spin offs de caràcter cultural o fins a la producció d’obra artística relacionada amb la recerca.

 

 

Formats dialoguístics

Formats dialogístics

Dintre d’aquests formats, es destaquen aquelles accions de caràcter acadèmic que, des de l’ús de la paraula com a eina de divulgació, fan una contribució al programa cultural de la Universitat.

Conferències i seminaris

Les conferències i els seminaris, que són part integrada en la docència, impulsen la producció i la divulgació cultural a la Universitat.

 

Diàlegs Humanístics

Amb aquesta iniciativa, la UPF ofereix un cicle de conferències en format dialogat on es tracta un tema generalment d’actualitat a través de la mirada humanística que aporten els dos experts convidats. Les sessions completes dels Diàlegs Humanístics es poden consultar a través de la seva pàgina web.

Diàlegs Humanístics 

 

Laberint

Liderat per la UPF-Barcelona School of Management, el Laberint és un festival cultural on diferents disciplines intercanvien formats expressius i de divulgació. La proposta per a la les properes edicions consisteix a posicionar-lo com un festival del pensament i la paraula, on la manifestació de les diferents branques de la cultura té lloc a través de diverses sessions que connecten amb aquests dos conceptes.

Laberint Festival 

 

Creació multimèdia

La UPF va engegar, a partir del 2013, un projecte per desenvolupar materials multimèdia orientats a la divulgació del coneixement desenvolupat a la Universitat. D’aquest projecte, n’han resultat diverses produccions en format de píndoles d'aprenentatge, MOOC, podcasts, documentals o petites ficcions. El programa de Cultura vol continuar recollint totes les activitats desenvolupades en aquest àmbit a través d’aquests formats divulgatius audiovisuals.

Cursos en línia MOOC 

Canal de vídeo Vimeo