MÈRIT DE RECERCA (TRAMS NACIONALS)

17/06/2015. Tramo de investigación (CENAI). 3r Tram: 2009-2014

13/10/2010. Tramo de investigación (ANECA). 2n Tram: 2002-2008

13/10/2010. Tramo de investigación (ANECA). 1r Tram: 1996-2001

 

MÈRIT DE RECERCA (TRAMS AUTONÒNIMCS)

Tram 1996-2001 (U1489/6025970-52). Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Barcelona, 17 de abril de 2007

Tram 2002-2008 (U1448/12018701-109). Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Barcelona, 31 de maig de 2011

Tram 2009-2014. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.