No s'han trobat resultats

Estopà, R.. Diccionari de medicina, una app-web per a nens i nenes . 2020.

Estopà, R.. Escarabajo [en línea]. Centro Virtual Cervantes; 2019.

Estopà, R. (dir.). Paraules a les sales d'espera de pediatria 2019.

Estopà, Rosa. Comjunts, la app que guía la comunicación médica. 2018.

Estopà, R. (dir.). Petit diccionari de ciència (català-castellà-anglès) online. TERMCAT; 2017.

Estopà, R. (dir.). Jocs gegants, sobretaula i electrònics per treballar el lèxic especialitzat. 2016.

Estopà, R. (dir. i coord.). El Club lèxic. 2014.

Estopà, R. (dir. i coord.). Microscopi. 2014.

Estopà, R. (dir. i coord.). Bústia de neologismes escolars.. Observatori de Neologia; 2007.

Cabré, M. T.; Estopà, R. (dir. i coord.). Gestor de diccionaris. Observatori de Neologia; 2007.

Cabré, M. T.; Estopà, R. (dir., coord.). Banco de neologismos. Centro Virtual Cervantes; 2006.

Cabré, M. T.; Estopà, R. (dir. i coord.). Bústia de neologismes d'infants. Observatori de Neologia; 2006.

Cabré, M. T.; Estopà, R. (dir. i coord.). Bústia neològica. Observatori de Neologia; 2005.

Grup IULATERM. Diploma de Postgrado Online: Terminología y necesidades profesionales. 2005.

Cabré, M. T.; Estopà, R. (dir. i coord.). Plataforma de treball en neologia. Observatori de Neologia; 2005.

Grup IULATERM. V Escuela Internacional de Verano de Terminología. 2005.

Cabré, M. T.; Estopà, R. (dir. i coord.). BOBNEO, Base de dades de Neologismes. Observatori de Neologia; 2004.

Grup IULATERM. Curso de Postgrado online de Introducción a la Terminología. 2003.

Grup IULATERM. Curso de Postgrado online de Introducción a la Terminología. 2003.

Estelrich, J.. Diccionari especialitzat de Tècniques instrumentals. Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona; 2003.