Línies d'investigació

  • Lingüística aplicada
  • Lèxic 
  • Terminologia
  • Neologia