Vés enrere Teletreball i sostenibilitat a la UPF : Impacte sobre les emissions de CO2 de la prova pilot a la UPF

Teletreball i sostenibilitat a la UPF : Impacte sobre les emissions de CO2 de la prova pilot a la UPF

08.09.2015

 

La incorporació del teletreball a la UPF com a modalitat d'organització del treball i de prestació horària anunciada per Gerència aquest setembre és una excel·lent notícia que des d'UPF Sostenible volem explícitament recolzar pel seu impacte en la sostenibilitat global de la nostra universitat.

La raó és que als beneficis evidents que el teletreball té sobre la salut de les persones, la rendibilitat del treball i  l'estalvi econòmic en els desplaçament, s'hi afegeix sens dubte l'impacte sobre el planeta i, més en concret, sobre la quantitat d'emissions de gassos d'efecte hivernacle provocades per l'activitat de la comunitat universitària.

Aquest document resumeix l'impacte que la prova pilot ha tingut a la UPF des de la perspectiva de la sostenibilitat.

Impacte sobre les emissions de CO2 de la prova pilot a la UPF

Entre el juny del 2014 i el juny del 2015 es va realitzar una prova pilot de teletreball a la UPF entre el Personal d'Administració i Serveis (PAS) organitzada per i sota el
seguiment de la Vicegerència de Recursos Humans i Organització. La prova consistia en realitzar una jornada de treball a la setmana des de casa. Fins a 30 persones es van acollir a la prova que va tenir una durada d'un any, si bé no totes van començar i acabar al mateix moment.

Des del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció, que impulsa les bones pràctiques en sostenibilitat a la UPF, es va considerar interessant mesurar l'impacte
que aques teletreball havia tingut en el conjunt d'emissions de CO2  de la UPF. Amb aquest objectiu es va passar un petit qüestionari als 30 participants (amb les mateixes preguntes de l'enquesta de mobilitat de la UPF). Fins a 23 persones (77%) van contestar l'enquesta.

Els resultats de l'enquesta permeten estimar que, partint del calendari laboral aprovat per la UPF l'any 2015, segons el qual el PAS treballa 42,94 setmanes a l'any, el
còmput total de l'estimació de les emissions estalviades en un any puja a 6,33 TCO2 eq/any, el que representa una mitja de 0,21 TCO2eq/any i persona.

Per tant, si la pràctica d'un dia de teletreball a la setmana s'estengués a tot el conjunt del PAS suposaria un estalvi de 43,2TCO2/any. Així mateix s'estalviarien
1.400dies/any de temps en mobilitat. Aquesta xifra representaria el CO2 que absorbirien 3,83Ha de bosc, que vindria a ser com si tot el campus de la Ciutadella fos un bosc.

En conseqüència, es tracta aquesta d'una mesura tant necessària des d'un punt de vista laboral i de salut com rellevant des del punt de vista de la sostenibilitat.

Annex: document amb els càlculs i estimacions de les emissions a partir de la prova pilot i l'enquesta realitzada als/les participants de la mateixa.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact