Col·lecció Quaderns OBSEI

Amb aquesta col·lecció, l'Observatori de l'Evolució de les Institucions pretén oferir treballs breus de recerca o parts d'estudis més amplis que, realitzats amb rigor, presenten un interès de caràcter general.

 

 
BERNADÍ I GIL, XAVIER
La incidència d'Internet sobre la distribució de competències
Barcelona: UPF - OBSEI, 2004
 
TINTÓ I GIMBERNAT, MONTSERRAT
Barcelona: UPF - OBSEI, 2006
 
VELASCO RICO, CLARA ISABEL 
Delimitación de competencias en el Estado Autonómico y puntos de conexión
Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics, 2012
 
ARGULLOL I MURGADAS, ENRIC i VELASCO RICO, CLARA ISABEL (dirs.)
Instituciones y competencias en los estados descentralizados
Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics, 2011
 
ARGULLOL I MURGADAS, ENRIC (Dir.)
Inmigración y transformación social en Cataluña. Volumen II. Estudio jurídico comparado
Bilbao: Fundación BBVA - Institut d'Estudis Autonòmics, 2007 (1a ed.)
 
ARGULLOL I MURGADAS, ENRIC (Dir.)
Federalismo y Autonomía. La ordenación de las instituciones y los poderes en los Estados compuestos
Barcelona: Ed. Ariel - OBSEI, 2004 (1a ed.)
 
 
ARGULLOL I MURGADAS, ENRIC. (Dir.) 
La dimensión ambiental del territorio frente a los derechos patrimoniales. Un reto para la efectiva protección del medio natural
València: Ed. Tirant lo Blanch - OBSEI - Caixa de Catalunya, 2004 (1a ed.)