L'Obsei ha organitzat, en els darrers anys, els següents Simposis:

 

VI Simposi 2016

La Reforma Administrativa.

UPF Barcelona School of Management, 3 i 4 de març de 2016.

En el Butlletí Oficial de l'Estat del passat 2 d'octubre de 2015, es varen publicar les normes essencials sobre les que haurà de pivotar el règim jurídic de les Administracions Públiques a partir de setembre del 2016: La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Amb la seva aprovació s'ha programat la derogació, entre d'altres, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El grup de recerca l'Observatori de l'Evolució de les Institucions, dins l'Àrea de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, organitza el Simposi per a analitzar en profunditat la nova legislació i per a fomentar el debat al respecte.

 

V Simposi 2010

La distribució del poder en Estats políticament descentralitzats. 2a ed.

Celebrat a l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra, els dies 27 i 28 de maig de 2010

Durant els dos dies de durada del Simposi es va comptar amb la presència d'experts en processos de descentralització del poder i de diverses disciplines (com el Dret, l'Economia i la Ciència Política) provinents de catorze països (Estats Units, Canadà, Austràlia, Mèxic, Brasil, Argentina, Índia, Regne Unit, Alemanya, Àustria, Suïssa, Bèlgica, Itàlia i Espanya). Aquests experts són coautors dels resultats de la recerca, en la mesura que la seva participació es va basar fonamentalment en la resposta a un exhaustiu qüestionari elaborat pels membres de l'Obsei sobre diversos àmbits temàtics relacionats amb l'ordenació i la distribució competencial en els seus respectius sistemes constitucionals.

Els ponents convidats van analitzar la situació actual del seu país en relació als diversos eixos temàtics tractats en el qüestionari com, per exemple, la distribució competencial entre els diferents nivells de govern en matèries com l'urbanisme o l'economia, l'impacte que han tingut els processos d'integració supranacional en el sistema constitucional de distribució de competències, les relacions intergovernamentals i les relacions financeres.

 

IV Simposi 2004

Les actuacions públiques en l'àmbit de la immigració: entre el control de fluxos migratoris i la integració social

Celebrat a la Universitat Pompeu Fabra, els dies 7 i 8 de juny de 2004

El fenomen de la immigració econòmica d'origen estranger està modificant l'estructura social del nostre país, i incideix directament en l'acció dels poders públics en general, i particularment de les Administracions públiques.

Amb aquest Simposi, l'Obsei pretengué oferir una panoràmica del règim jurídic vigent després de les darreres reformes de la llei d'estrangeria, així com contribuir al procés de reflexió que s'ha generat al voltant del fenomen. S'ha de destacar la participació en el Simposi d'experts de diferents països amb una important tradició en la gestió del fenomen migratori, oferint una perspectiva de dret comparat.

 

III Simposi 2003

La distribució del poder en Estats políticament descentralitzats

Celebrat a l'Institut d'Estudis Autonòmics, els dies 6 i 7 de juny de 2003

En aquest Simposi es van posar en comú les experiències pròpies de diversos Estats políticament descentralitzats, en diferents matèries com la distribució competencial entre les diverses esferes de poder, les relacions intergovernamentals i, en definitiva, aquells aspectes de major interès per a l'autogovern de Catalunya.

 

II Simposi 2003

e-Administració. Administració Pública i Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Celebrat a la Universitat Pompeu Fabra, els dies 29 i 30 de maig de 2003

Aquest Simposi va tenir lloc en el marc del Projecte I+D finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia "Territorio y poder: análisis prospectivo de una relación cambiante" (Ref. SEC2002-03703). Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.

 

I Simposi 2002

La Dimensió Ambiental del Territori davant els Drets Patrimonials. Un Repte per a la Protecció Efectiva del Medi Natural

Celebrat a la Universitat Pompeu Fabra, els dies 30 i 31 de maig de 2002

L'Obsei va organitzar aquest Simposi conjuntament amb els Departaments de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i del Govern de les Illes Balears.

En ell es van poder aportar solucions al debat social i jurídic sobre els límits del dret al medi ambient davant del dret a la propietat privada, tant a l'Estat espanyol com en l'àmbit del dret comparat. En aquest sentit, al costat de les mesures legislatives existents i dels posicionaments jurisprudencials, es posaren en comú les noves tendències de protecció encaminades a congeniar la funció pública de protecció del medi natural amb l'exercici del dret a la propietat privada en defensa de l'interès comú, fent especial èmfasi en les experiències de conservació on la funció és exercida per subjectes privats.