Els Seminaris organitzats per l'Obsei en els darrers anys han estat els següents:

 

Seminaris de l'Obsei

2024

 • Els reptes jurídics de la gestió dels serveis urbans de l'aigua, a càrrec de Joaquín Tornos (catedràtic de Dret Administratiu, UB), Samuel Reyes (director de l'Agència Catalana de l'aigua), Ana Maresca (advocada i doctora en dret per la UB) i   Iván Rodríguez (investigador postdoctoral, UPF). 7 de febrer de 2024

 • Administración y Derecho Privado, a càrrec d’Alejandro Vergara Blanco (Professor de Dret Administratiu, Pontificia Universidad Católica de Chile). 2 d'abril de 2024

2023

 • La dogmática del Derecho Administrativo (Autor: E. Schmidt-Aßmann), a càrrec de  Javier Barnes Vázquez (Catedràtic de Dret Administratiu, Universitat Pompeu Fabra) 15 de març de 2023

 • INDIGO Barcelona Workshop 2023, a càrrec de diversos ponents. 12 de  maig de 23)  

 • Segona sessió del seminari La dogmática del Derecho Administrativo (de E. Schmidt-Aßmann): fonts del Dret Administratiu: la llei parlamentària (com a “directora” de l'Administració), a càrrec de Dr. Javier Barnés (Catedràtic de Dret Administratiu, Universitat Pompeu Fabra). 17 de maig de 2023

 •  Particularidades del modelo de justicia administrativa en Colombia, a càrrec d’Alberto Montaña (Consejo de Estado de Colombia y Universidad Externado). 2 d' octubre 2023

 •  The regulation of Artificial Intelligence: a transatlantic dialogue, a càrrec de Cary Coglianese (University of Pennsylvania Law School) i Oriol Mir (Universitat Pompeu Fabra). 10 de novembre de 2023

 

2022

 • Justicia e Inteligencia Artificial: Una valoración prospectiva a la luz de la regulación europea, a càrrec de diversos ponents. 22 d’abril de 2022

2021

 • Un diálogo entre dogmáticas jurídicas, a càrrec d’Oriol Mir i diversos ponents. 2 de desembre de 2021

 • Sobre la dogmática del derecho administrativo, a càrrec de diversos ponents. 2 i 3 de 2021.
   
 • INDIGO Barcelona Workshop 2021, a càrrec de diversos ponents. 10 de desembre de 2021

 

2020

 • ¿Huida o expansión del Derecho administrativo? El sector público como referente actual del Derecho administrativo, a càrrec del Dr. Jorge García-Andrade Gómez, professor titular de Dret Administratiu de la Universidad de Alcalá. 26 de febrer del 2020.

 • Formación histórica de los conceptos de derecho subjetivo e interés legítimo en el Derecho Administrativo español, a càrrec del Dr. Luis Medina Alcoz, professor titular de Dret Administratiu de la Universidad Complutense de Madrid i lletrat del Tribunal Constitucional. 12 de febrer del 2020.

 • El aval del Tribunal Supremo a la constitución de la sociedad de economía mixta encargada de la gestión del ciclo integral del agua en el Área Metropolitana de Barcelona, a càrrec de Isabel Caro-Patón Carmona, professora associada de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i sòcia de Menéndez & Asociados Abogados. 29 de gener del 2020.

 • Reforma del procediment normatiu del Govern de la Generalitat: problemes actuals i propostes de millora, a càrrec de Paula Ortí Ferrer, cap de l'Àrea de Millora de la Regulació del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 15 de gener del 2020.

2019

 • The Human Right to Water, a càrrec de Larry Sager i Jane Cohen, de la Universitat de Texas a Austin (EUA). Seminari conjunt amb l'Àrea de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra. 12 de desembre del 2019.

 • Intel·ligència artificial i personalització de serveis públics, a càrrec de la Dra. Clara I. Velasco, professora agregada interina de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 20 de novembre del 2019.

 • Cuadrar el círculo: El complejo equilibrio entre el impulso de la Economía Circular y unas reglas de mercado expansivas, a càrrec de la Dra. Alba Nogueira, catedràtica de Dret Administratiu de la Universidad de Santiago de Compostela. 8 de novembre del 2019.

 • Nous documents, noves realitats: el document de veïnatge de l'Ajuntament de Barcelona i altres documents municipals pels veïns estrangers a Europa, a càrrec del Dr. Markus González Beilfuss, professor titular de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. 16 d'octubre del 2019.

 • El debate sobre la indemnizabilidad de la prisión provisional, a càrrec del Dr. Edorta Cobreros, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat del País Basc. 2 d'octubre del 2019.

 • El Brexit como revelador de la profundidad de la integración económica europea, a càrrec del Dr. Jacques Ziller, professor ordinari de Dret de la Unió Europea de la Univestitat de Pavia. 22 de maig del 2019.

 • Brexit and the UK and EU Constitutional Orders, a càrrec del Dr. Paul Craig, professor de Dret Anglès de la Universitat d'Oxford. 3 de maig del 2019.

 • Discrecionalitat, tècnica i abast del control judicial, a càrrec de la Dra. Elisenda Malaret, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. 24 d'abril del 2019.

 • Responsabilidad patrimonial de la Administración en caso de anulación de licencias con demolición de edificaciones, a càrrec del Dr. Alfredo Galán, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. 3 d'abril del 2019.

 • Las garantías del derecho de acceso a la información pública: propuestas para una reforma parcial del sistema, a càrrec del Dr. Isaac Martín, professor titular de Dret Administratiu de la Universidad de Castilla-La Mancha. 20 de març del 2019.

 • Una teoría económica del control judicial de la discrecionalidad administrativa, a càrrec del Dr. Gabriel Doménech, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de València. 20 de febrer del 2019.

 • La nova Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: una visió panoràmica, a càrrec de Carles San José, cap d'Inspecció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 6 de febrer del 2019.

 • Técnicas regulatorias y de mercado para la protección y valorización del demanio natural, a càrrec del Dr. José Luis Bermejo, professor titular de Dret Administratiu de la Universidad de Zaragoza. 23 de gener del 2019.

 • El silenci administratiu en els procediments d’accés a la informació pública. Reflexions arran de l’STC 104/2018, que declara la nul·litat de l’article 31.2 de la Llei de Transparència d’Aragó, a càrrec del Dr. Josep Mir, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i membre de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP). 9 de gener del 2019.

2018

 • Digitalización y transparencia, a càrrec de la Dra. Diana-Urania Galetta, professora ordinària de Dret Administratiu de la Universitat de Milà. 28 de novembre del 2018.

 • L'ús de la intel·ligència artificial a les Administracions públiques i el seu impacte en el Dret administratiu, a càrrec del Dr. Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya. 7 de novembre del 2018.

 • Las consultas preliminares del mercado: un instrumento para preparar de forma inteligente los contratos públicos, a càrrec de la Dra. Patricia Valcárcel, professora titular de Dret Administratiu de la Universidad de Vigo. 24 d'octubre del 2018.

 • Los pliegos de la contratación en la nueva Ley de Contratos del Sector Público (naturaleza y tutela judicial), a càrrec del Dr. Javier García Luengo, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Oviedo. 10 d'octubre del 2018.

 • La nova LCSP: una perspectiva general, a càrrec del Dr. Tomàs Font, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. 7 de juny del 2018.

 • El riesgo operacional en las concesiones de obras y servicios, a càrrec del Dr. Alejandro Huergo, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Oviedo. 24 de maig del 2018.

 • Flexibilidad/rigidez en el Derecho Administrativo. Una reflexión sobre el lenguaje, los dogmas y los conceptos, a càrrec del Dr. Luis Martín Rebollo, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Cantabria. 10 de maig del 2018.

 • Retos jurídicos de la ciudad inteligente, a càrrec del Dr. Jean-Bernard Auby, catedràtic de la Universitat SciencesPo de París. 19 d'abril del 2018.

 • La formación de conceptos en el derecho público. Un estudio de metodología académica, a càrrec de la Dra. Silvia Díez Sastre, professora contractada doctora de Dret Administratiu i directora del Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid. 12 d'abril del 2018.

 • Transparencia y protección de datos en la doctrina de las autoridades de transparencia y los tribunales, a càrrec del Dr. Emilio Guichot, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Sevilla. 7 de març del 2018.

 • Razones y claves para una regulación de la vacunación pública en España, a càrrec del Dr. César Cierco, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Lleida. 21 de febrer del 2018.

 • La adjudicación administrativa de recursos escasos, a càrrec del Dr. Luís Arroyo, professor titular de Dret Administratiu de la Universidad de Castilla - La Mancha. 7 de febrer del 2018.

 • El caso Uber: la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la problemática del transporte urbano en vehículos de turismo, a càrrec del Dr. Marc Tarrés, professor agregat de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. 24 de gener del 2018.

 • Presentació del llibre “Reflexiones sobre la reforma administrativa de 2015. Análisis crítico de las Leyes de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público”, a càrrec del Dr. Francisco Velasco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad Autónoma de Madrid. 17 del gener de 2018.

 

2017

 • El dret d'accés a la informació pública, dos anys després: la confirmació d'un canvi de paradigma, a càrrec del Dr. Oriol Mir, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 13 de desembre del 2017.
 • La nueva Ley de Contratos del Sector Público: una visión general, a càrrec del Dr. José Maria Gimeno Feliu, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Zaragoza i president del Tribunal Administratiu de Contractes Públics d'Aragó. 22 de novembre del 2017.
 • El debat sobre la remunicipalització dels serveis públics locals, a càrrec del Dr. Joaquim Ferret, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona. 15 de novembre del 2017.
 • Il rapporto tra diritto e territorio nella regolazione amministrativa delle città, a càrrec de la Dra. Francesca Di Lascio, professora de Dret Administratiu de la Università Roma Tre. 18 d'octubre del 2017.
 • La recentralització de competències en matèria de protecció del medi ambient, a càrrec de la Dra. Lucía Casado, professora titular de Dret Administratiu a la Universitat Rovira Virgili. 14 de juny del 2017.
 • ¿Dualidad de ordenamientos ambientales para pequeños contaminadores y grandes corporaciones? De excepciones normativas, alfombras rojas administrativas y arbitrajes comerciales, a càrrec de la Dra. Alba Nogueira, professora titular de Dret Administratiu a la Universidad de Santiago de Compostela. 31 de maig del 2017.
 • La prestación de servicios públicos: nueva ordenación de las vías contractuales y la aparición del concierto social en la legislación autonómica. Depuración conceptual y límites, a càrrec de la Dra. Ximena Lazo, professora de Dret Administratiu a la Universidad de Alcalá. 17 de maig del 2017.
 • Las Administraciones públicas como destinatarias del Derecho de defensa de la competencia, a càrrec de la Dra. Julia Ortega, professora contractada doctora a la Universidad Autónoma de Madrid. 3 de maig del 2017.
 • La regulació dels grups d'interès i del seu registre a Catalunya, a càrrec del Dr. Xavier Bernadí, professor associat de Dret Administratiu a la Universitat Pompeu Fabra i Director General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 19 d'abril del 2017. 
 • El acceso público a datos en un contexto de transparencia y de buena regulación, a càrrec de la Dra. Dolors Canals, professora titular de Dret Administratiu a la Universitat de Girona. 22 de març del 2017.
 • Metodología del Derecho administrativo. Reglas de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa, a càrrec del Dr. José María Rodríguez de Santiago, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad Autónoma de Madrid, i la Dra. Lorena Ramírez Ludeña, professora visitant de Filosofia del Dret a la Universitat Pompeu Fabra. 16 de març del 2017.
 • Acotaciones jurídicas al fenómeno de la remunicipalización/reinternalización de servicios en España, a càrrec del Dr. Antonio Ezquerra Huerva, professor titular de Dret Administratiu a la Universitat de Lleida. 22 de febrer del 2017.
 • La incidència de la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques sobre la potestat normativa local, a càrrec de la Dra. Lucía Casado, professora titular de Dret Administratiu a la Universitat Rovira i Virgili. 8 de febrer del 2017.

 • La gestió de les minories en el federalisme canadenc. Un mirall per la UE?, a càrrec del Dr. Marc Sanjaume, assessor en matèria de polítiques comparades d'autogovern a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat i la Dra. Clara Velasco, professora Agregada interina de Dret Administratiu a la Universitat Pompeu Fabra. 25 de gener del 2017. 

 • El dret a la protecció de dades en la nova regulació europea, a càrrec del Sr. Carles San José, cap de l'Àrea d'Inspecció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 11 de gener del 2017.

2016

 • Les garanties dels ciutadans al nou procediment administratiu (electrònic). Sobre la necessitat de superar el biaix autoritari del Dret Administratiu espanyol una vegada més, a càrrec del Dr. Andrés Boix, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de València-Estudi General. 14 de desembre del 2016.

 • El Dret Administratiu Global. Un nou concepte clau pel Dret Administratiu?, a càrrec de la Dra. Mercè Darnaculleta, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. 30 de novembre del 2016. 
 • TTIP y CETA: Las administraciones públicas ante tratados de libre comercio de nueva generación, a càrrec del Dr. Julio González, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad Complutense de Madrid. 16 de novembre del 2016.

 • Cuestiones actuales en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria, a càrrec de la Dra. Sonia Ramos, professora agregada interina de Dret Civil a la Universitat Pompeu Fabra. 2 de novembre del 2016.

 • Una valoració de la LRSAL, dos anys després de la seva entrada en vigor, a càrrec del Dr. Josep Ramon Barberà, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 19 d'octubre del 2016.

 • Les fortaleses i debilitats de la planificació forestal, a càrrec de la Dra. Anna Pallarès, professora de Dret Administratiu de la Universitat Rovira i Virgili. 11 de maig del 2016. 
 • La funció del dret urbanístic en les smart cities, a càrrec de la Dra. Gemma Geis, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Girona. 27 d'abril del 2016.

 • El mite legal de la ciutat compacta, a càrrec del Dr. Joan Amenós, professor de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona. 13 d'abril del 2016. 
 • Les autoritzacions de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, a càrrec de la Dra. Laura Salamero, professora de Dret Administratiu de la Universitat de Lleida. 24 de febrer del 2016.

 • ¿Mejor antes o después? Controles públicos previos vs. controles públicos posteriores, a càrrec del Dr. Gabriel Domènech, professor de Dret Administratiu a la Universitat de València. 10 de febrer del 2016.
 • Qüestions procedimentals i silenci administratiu a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a càrrec del Dr. Josep Mir, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i membre de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés. 3 de febrer del 2016.
 • La regulació dels textos consolidats al Reglament del Parlament i el sistema de fonts, a càrrec del Dr. Antoni Bayona, lletrat major dels Serveis Jurídics del Parlament de Catalunya i professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 13 de gener del 2016.

2015

 • Corrupció urbanística, a càrrec del Dr. Òscar Capdeferro, personal investigador de la Universitat de Barcelona. 1 de desembre del 2015.

 • La nova Llei del procediment administratiu comú: una visió de conjunt, a càrrec del Dr. Oriol Mir, professor titular de la Universitat de Barcelona i membre de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública. 24 de novembre del 2015.
 • Les relacions de col·laboració entre els poders adjudicadors, a càrrec del Dr. Marc Vilalta, professor agregat de la Universitat Oberta de Catalunya. 10 de novembre del 2015.

 • Contrast de la regulació continguda en el TRLCSP vigent en matèria de modificacions contractuals i la nova regulació europea, a càrrec de la Sra. Francesca Mas, lletrada de la Comissió Jurídica Assessora. 13 d'octubre del 2015.

 • Procediment administratiu sancionador, a càrrec del Dr. Vicenç Aguado, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, i del Dr. Josep Ramon Barberà, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 17 de juny del 2015.
 • Novetats en matèria de transparència, a càrrec del Dr. Agustí Cerrillo, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, i  Dra. Clara I. Velasco, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 20 de maig del 2015.

 • La reforma de la Llei 30/1992, a càrrec del Dr. Andrés Betancor, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 22 d'abril del 2015.
 • Novetats en la centralització de compres en el món local, a càrrec de la Dra. Maria Antonieta Fernández, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 25 de març del 2015.

 • Revisió del règim jurídic dels establiments comercials, a càrrec del Dr. Josep Ramon Barberà, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 15 de gener del 2015.

2014

 • Aspectes jurídics especialment rellevants de 'La Consulta', a càrrec del Dr. Antoni Bayona, lletrat major dels Serveis Jurídics del Parlament de Catalunya i professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 12 de novembre del 2014.

 • Control de constitucionalidad de las leyes en España, a càrrec del Dr. Manuel Gerpe Landín, Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. 28 d'octubre del 2014.

 • Anàlisi de la STC de 25 de setembre de 2014, en relació amb el Text Refós de la Llei del sòl, a càrrec del Dr. Carles Pareja, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 22 d'octubre del 2014.
 • La discrecionalidad administrativa en el escenario de la protección ambiental: encuentro académico sobre un tema clásico del Derecho público, a càrrec del Dr. Betancor, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, Dr. Antonio Embid, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Zaragoza, Dra. Beatriz Setuáin, professora titular de Dret Administratiu de la Universidad de Zaragoza, i Dr. Eloy María Colom Piazuelo, professor titular de Dret Administratiu de la Universidad de Zaragoza. 18 de juny del 2014.

 • La nova regulació de la transparència administrativa, a càrrec del Dr. Xavier Bernadí, director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 29 de maig del 2014.
 • Principis de gestió urbanística. Sistemas d´actuació. Funció pública i iniciativa privada, a càrrec del Dr. Jean-Bernard Auby, Catedràtic de Dret Públic a Sciences PO de París. 28 de maig del 2014.

 • Participació i discrecionalitat en l'administració, a càrrec del Dr. Enric Argullol i Murgadas, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, Dr. Jean-Bernard Auby, Catedràtic de Dret Públic a Scienses Po de París, Dr. Tomàs Font i Llovet, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, i Dr. Joaquim Ferret i Jacas, Catedràtic de Dret Administratiu de la  Universitat Autònoma de Barcelona. 27 de maig del 2014.
 • Clasificació i calificació del sòl. Règim del sòl. Previsió sobre la vivenda, a càrrec del Dr. Jean-Bernard Auby, Catedràtic de Dret Públic a Scienses Po de París. 21 de maig del 2014.

 • La Reforma de la Llei de Costes, a càrrec del Dr. Enric Argullol, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, i el Dr. Ferran Pons, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona. 9 d'abril del 2014.
 • La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, a càrrec de la Dra. Eva Pons, professora titular de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, i Dra. Clara Velasco, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 2 d'abril del 2014.

 • La Llei d'Unitat de Mercat, a càrrec del Dr. Joaquim Ferret, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Dr. Andrés Betancor, Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, i el Dr. Josep Ramon Barberà, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 4 de març del 2014.
 • La Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, a càrrec del Dr. Josep Mir, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 5 de febrer del 2014.

2013

 • Ordenación y control de la discrecionalidad administrativa, a càrrec del Dr. Juli Ponce, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, la Dra. Manuela Mora, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Huelva, la Dra. Clara I. Velasco, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, el Dr. Julio Tejedor Bielsa, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Zaragoza, i el Sr. Manel Táboas, Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 18 de juny del 2013. 

 • Règim Jurídic de la Valh d'Aran, a càrrec del Dr. Xavier Bernadí, director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i professor associat de Dret administratiu a la Universitat Pompeu Fabra. 5 de juny del 2013. 

 • Es pot imposar la democràcia interna a les associacions? La tensió entre el dret fonamental d'associació i l'exigència general de democràcia interna, a càrrec de Pau Bossacoma, becari d'investigació de la Universitat Pompeu Fabra. 22 de maig del 2013. 

 • L'avantprojecte de Llei de Govern Local, a càrrec de la Dra. Mercè Corretja, professora associada de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i Cap de l'Àrea de Recerca del Institut d'Estudis Autonòmics. 8 de maig del 2013. 

 • Federalisme fiscal: asimetries i solidaritat interterritorial, a càrrec d'Ernani Contipelli, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Unochapeco, Brasil. 24 d'abril del 2013. 

 • El règim de la comunicació prèvia a la normativa sectorial: medi ambient; espectacles públics i comerç, a càrrec del Dr. Josep Ramón Barberà, professor de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 6 de març del 2013. 

 • Autogovern i relacions bilaterals Generalitat- Estat: balanç i perspectives, a càrrec del Dr. Xavier Bernadí, Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i professor associat de Dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 6 de febrer del 2013. 

 • Domini públic local, operadors de telefonia mòbil no titulars de xarxa i lliure competència. Anàlisi de novetat jurisprudencial", a càrrec de la Dra. Maria Antonieta Fernández, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 23 de gener del 2013.

2012

 • Consultes populars i referèndums: reflexions en el marc d'un hipotètic procés secessionista, a càrrec d'en Pau Bossacoma, becari d'investigació de la Universitat Pompeu Fabra. 5 de desembre del 2012.

 • Novetats en matèria de Govern Local, a càrrec del Dr. Josep Mir, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, i del Dr. Josep Ramon Barberà, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 21 de novembre del 2012.

 • Ànalisi del projecte de Llei estatal de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a càrrec de Clara I. Velasco, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 31 d'octubre del 2012.

 • Procediments d'adequació a la normativa mediambiental i realitats preexistents: el problema del runam de Sallent; Sentència del TSJC d'11.10.2011, a càrrec de Rosa Maria Pérez Pablo, advocada de la Generalitat de Catalunya. 20 de març del 2012.

2011

 • La impugnació de la STC 31/2010 de 28 de juny davant el Tribunal Europeu de Drets Humans, a càrrec del Dr. Alejandro Saiz Arnaiz, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, i del Dr. Antoni Bayona i Rocamora, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i lletrat del Parlament de Catalunya. 30 de març del 2011.
 • La liberalización prometida, ¿liberalización fallida?, a càrrec del Dr. Joaquim Ferret i Jacas, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, i del Dr. Andrés Betancor Rodríguez, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 2 de març del 2011.

2010

 • Qüestions entorn de l'impacte del Dret europeu en la regulació dels contractes del sector públic, a càrrec del Dr. Gregori Garzón Clariana, catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i Jurisconsult emèrit del Parlament Europeu. 15 de novembre del 2010.
 • Innovació i millora de la docència a les assignatures de Dret Administratiu, a càrrec de la Dra. Clara Isabel Velasco Rico, professora visitant de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, del Dr. Agustí Cerrillo Martínez, Director dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), de la Dra. Manuela Mora Ruiz, professora de Dret Administratiu de la Universidad de Huelva, i del Dr. Xavier Bernadí Gil, professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 22 d'octubre del 2010.
 • La funció constitucional de l'Estatut, a càrrec del Dr. Antoni Bayona i Rocamora, professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 18 d'octubre del 2010.
 • Col·loqui sobre la Sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a càrrec del Dr. Antoni Bayona i Rocamora, professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 21 de juliol del 2010.
 • El derecho a la propiedad y la expropiación urbanística, a càrrec del Sr. Pere Maria Comas Miralles, advocat. 10 de març del 2010.

2007

 • Una reforma de la Administración Pública: las nuevas Agencias Estatales, a càrrec del Dr. Luis Cosculluela Montaner, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad Complutense, i del Sr. Juan Antonio Garde Roca, Director de l'Agència d'Avaluació de les Polítiques Públiques i de Qualitat dels Serveis. 11 de juny del 2007.
 • Trends and challenges of Federalism, a càrrec del Dr. Robert Agranoff, catedràtic emèrit de la School of Public and Environmental Affairs de la Indiana-Bloomington University. 23 de gener del 2007.

2006

 • Responsabilitat administrativa: problemes i canvis, a càrrec del Dr. Oriol Mir Puigpelat, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. 30 de novembre del 2006.
 • Perspectives actuals sobre defensa de la competència, a càrrec del Dr. Amadeo Petitbó Juan, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid i Director de la Fundació Rafael del Pino, i del Sr. Josep Maria Carreras i Puigdengolas, membre del Tribunal Català de Defensa de la Competència. 7 de juny del 2006.
 • Política de suelo y vivienda, a càrrec de la Sra. Carme Trilla i Bellart, Directora General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i del Sr. Marcos Vaquer Cavalleria, Director General de Urbanismo y Política del Suelo del Ministerio de Vivienda. 9 de febrer del 2006.

2005

 • Transparència i bon govern, a càrrec de l'H. Sr. Josep Maria Vallès i Casadevall, Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Dr. Josep Mir i Bagó, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, Dr. Andrés Betancor, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, Dr. Vicente Ortún Rubio, professor titular d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, Dr. Joan Subirats i Humet, catedràtic de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Sra. Rut Carandell i Rieradevall, Secretària d'Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya. 24 de novembre del 2005.
 • Les claus de la reforma estatutària (III), a càrrec de la Sra. Lídia Santos i Arnau, diputada pel PSC-CpC al Parlament de Catalunya i membre de la ponència parlamentària redactora de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 17 de maig del 2005.
 • Les claus de la reforma estatutària (II), a càrrec del Sr. Ramon Camp i Batalla, diputat per CiU al Parlament de Catalunya i membre de la ponència parlamentària redactora de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 10 de maig del 2005.
 • La nova ordenació dels cicles universitaris: cap a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. 5 de maig de 2005.
 • Les claus de la reforma estatutària (I), a càrrec del Sr. Joan Ridao i Martín, diputat  per ERC al Parlament de Catalunya i membre de la ponència parlamentària redactora de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 2 de maig del 2005.
 • Neoliberal Administrative Procedure and the Problem of Democratic Accountability, a càrrec de la professora Christine B. Harrington, del Department of Politics and Institute for Law and Society de la New York University2005.
 • Informe del Consell d'Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la futura Llei de l'Audiovisual, a càrrec del Dr. Antoni Bayona i Rocamora, conseller del CAC i professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 17 de març del 2005.
 • La Reforma del Govern Local a l'Estat espanyol, a càrrec del Dr. Josep Mir i Bagó, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 3 de març del 2005.
 • Debat sobre el Pla Ibarretxe. Febrer del 2005.
 • El debat actual sobre el federalisme alemany, a càrrec del Dr. Klaus-Jürgen Nagel, professor titular de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra. 8 de febrer del 2005.
 • Proposta de reforma de l'Estatut polític de la Comunitat d'Euskadi, a càrrec del Sr. Javier Balza Aguilera, Conseller d'Interior del Govern Basc. 26 de gener del 2005.

2004

 • La conflictivitat i la cooperació en l'aplicació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979, a càrrec del Sr. Armando Salvador Sancho, lletrat del Tribunal Constitucional, i del Sr. Ramon Llevadot i Roig, membre del Consell Consultiu. 24 de novembre del 2004.
 • La negociació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979, a càrrec del Sr. Miquel Roca i Junyent, advocat i professor associat de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, i del Sr. Jaume Sobrequés i Callicó, director del Museu d'Història de Catalunya. 16 de novembre del 2004.
 • Competències d'execució, territori i punts de connexió, a càrrec de la Sra. Clara Velasco Rico, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra (B. FPU). 22 de juny del 2004.
 • Immigració i transformació social a Catalunya. 4-5 de juny de 2004.
 • Constitución y mercado, a càrrec del Dr. José Roldán, investigador de l'ITAM (Mèxic). 1 d'abril del 2004.
 • Los acuerdos ambientales en la legislación catalana sobre intervención integral de la Administración ambiental, a càrrec de la Sra. Mª Antonieta Fernández, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 25 de març del 2004.
 • Organització i funcions de les metròpolis. 5-6 de març del 2004.
 • La regulació del Sector de l'Audiovisual de Catalunya, a càrrec del Dr. Antoni Bayona, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra 17 de febrer del 2004.
 • La nueva Ley General de Telecomunicaciones. Un análisis desde la teoría general del Derecho Administrativo, a càrrec del Dr. Andrés Betancor, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 27 de gener del 2004.

2003

 • Dissociació entre el subjecte públic regulador i el subjecte privat controlador a la Llei 3/1998, d'intervenció integral de l'Administració ambiental: règim jurídic actual i propostes de reforma a l'ordenament jurídic català, a càrrec de la Sra. Mª Antonieta Fernández López, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 3 d'abril del 2003.
 • La proposta de Directiva sobre responsabilitat ambiental: consideracions sobre el rol de l'Administració en el futur sistema de reparació dels danys ambientals, a càrrec de la Sra. Laia Bonet Rull, professora de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 12 de març del 2003.
 • El control jurisdiccional de la inactivitat administrativa, a càrrec de la Dra. Mercè Corretja i Torrens, Responsable de l'Àrea de desenvolupament autonòmic de l'Institut d'Estudis Autonòmics i professora associada de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, i del Sr. Manuel Tàboas i Bentanachs, Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 6 de març del 2003. Bibliografia seleccionada

2002

 • La planta i la distribució de competències jurisdiccionals, a càrrec del Sr. Francisco José González Ruiz, advocat i professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, i de Mª Luisa Pérez Borrat, Magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 12 de desembre del 2002. Bibliografia seleccionada
 • L'article 149.1.1ª CE: Anàlisi jurisprudencial i construcció dogmàtica, a càrrec del Dr. Javier Barnés, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad de Huelva. 29 de maig del 2002.

2001

 • El govern de les Universitats, a càrrec del Dr. Ramón Parada Vázquez, catedràtic de Dret Administratiu de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 3 de desembre del 2001.
 • La transformació del Dret Administratiu arran de les noves Tecnologies de la Informació i la comunicació, a càrrec de la Dra. Elisenda Malaret, catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. 25 d'octubre del 2001.

tornar

 

Seminaris de Dret Administratiu de la Informació (SDAI)

El Programa de Seminaris de Dret Administratiu de la Informació (SDAI) es va posar en marxa l'any 2007, sota la direcció del Dr. Xavier Bernadí, com un marc permanent d'estudi, reflexió i divulgació de les relacions entre el Dret públic i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Adreçat al professorat interessat i als alumnes de cursos superiors de la Llicenciatura/Grau en Dret, màster i doctorat, s'han organitzat els següents Seminaris: 

 

 • La normativa catalana en matèria d'Administració electrònica: una anàlisi valorativa, a càrrec del Dr. Agustí Cerrillo Martínez, professor de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 25 de novembre del 2009.
 • La propietat intel·lectual en entorns digitals: entre l'accés a la informació i el dret exclusiu, a càrrec de la Dra. Raquel Xalabarder Plantada, professora dels estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 4 de novembre del 2009.
 • Els esquemes nacionals d'interoperabilitat i seguretat com a element de l'Administració electrònica, a càrrec del Sr. Ignacio Alamillo Domingo, consultor sènior en TIC i seguretat. 29 d'octubre del 2009.
 • Intervenció i controls públics sobre el mercat de l'audiovisual en un context de convergència tecnològica, a càrrec del Dr. Andrés Boix Palop, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de València. 13 de novembre del 2008.
 • La seguretat de la informació en la Llei 11/2007, a càrrec del Sr. Ignacio Alamillo Domingo, consultor sènior en TIC i seguretat. 30 d'octubre del 2008.
 • Qui vigila la videovigilància?, a càrrec de la Sra. Maria Teresa Casado Cadarso, Subdirectora General de Seguretat Interior, i del Sr. Jordi Ferreres Jovaní, responsable de l'Àrea de Registre de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. 25 de juny del 2008.
 • L'efecte de les TIC en el Dret Penal: nous delictes, noves penes, a càrrec del Dr. David Felip i Saborit, professor titular de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra. 16 d'abril del 2008.
 • L'accés i la difusió de la informació administrativa en la societat de la informació: nous problemes en clau electrònica, a càrrec del Dr. Julián Valero Torrijos, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Múrcia. 26 de març del 2008.
 • El dret d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, a càrrec del Dr. Lorenzo Cotino Hueso, professor titular de Dret Constitucional de la Universitat de València. 27 de febrer del 2008.
 • Marc legal i desenvolupament institucional de la contractació pública electrònica, a càrrec del Sr. Xavier Padrós i Castillón, Director General de Contractació Pública del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, i la Sra. Neus Colet i Arean, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 30 de gener del 2008.
 • Polítiques i iniciatives de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de l'Administració electrònica, a càrrec de la Sra. Consol Cervera i Macià, cap de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Administració Electrònica del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 16 de gener del 2008.
 • Les TIC en els processos de reforma estatutària, a càrrec del Dr. Xavier Bernadí i Gil, professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 19 de desembre del 2007.
 • Una introducció als debats actuals sobre el dret a la protecció de dades personals, a càrrec del Dr. Emilio Guichot Reina, professor titular de Dret Administratiu de la Universitat de Sevilla. 5 de desembre de 2007.
 •  La Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, a càrrec del Dr. Agustí Cerrillo Martínez, professor de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 21 de novembre del 2007.
 • Presentació i introducció a les relacions entre el Dret públic i les TIC, a càrrec del Dr. Xavier Bernadí i Gil, professor associat de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 7 de novembre del 2007.

tornar