Enric Argullol i Murgadas (director)
Catedràtic d'Universitat

Andrés Betancor Rodríguez
Catedràtic d'Universitat

Oriol Mir Puigpelat
Catedràtic d'Universitat

Antoni Bayona i Rocamora
Titular d'Universitat (Serveis especials)

Josep Mir i Bagó
Titular d'Universitat (Serveis especials)

Carles Pareja i Lozano
Convidat

Clara Isabel Velasco Rico
Agregada interina

Josep Ramon Barberà i Gomis
Associat

Xavier Bernadí i Gil
Associat

Pau Bossacoma i Busquets
Associat

Álvaro González-Juliana Muñoz
Investigador predoctoral

Sara Ramos Romero
Investigadora predoctoral

Mercè Corretja i Torrens

Col·laboradora externa

Suport Administratiu

Adelema Cruz Castellar