Oriol Mir (Barcelona, 1975) és catedràtic de dret administratiu al Departament de Dret i coordinador de la seva Àrea de Dret Administratiu i del grup de recerca Observatori de l’Evolució de les Institucions (Obsei).

Abans de la seva incorporació a la UPF havia estat professor titular (2003-2017), professor ajudant doctor (2002-2003) i becari predoctoral (1997-2001) del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona.

Es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1997 (amb Premi Extraordinari de Llicenciatura) i l’any 2001 va obtenir el títol de doctor europeu en Dret públic per la Universitat de Bolonya.

La seva trajectòria s’ha vist marcada per les diverses estades de recerca que ha realitzat a la Universitat de Bolonya (SPISA, 1999-2001, amb beca atorgada pel Reial Col·legi d’Espanya a Bolonya), a la Universitat de Heidelberg (gener-desembre 2005, amb beca de la Fundació Alexander von Humboldt), a l’Institut Max-Planck de Dret Públic Comparat i Dret Internacional de Heidelberg (juliols de 2010 a 2014) i a les Universitats de Yale (juliol 2019) i Harvard (abril-juny 2022).

Les seves principals línies de recerca són la responsabilitat patrimonial de l’Administració, el procediment administratiu, la millora regulatòria, la transparència administrativa, el Dret administratiu europeu, la regulació dels organismes modificats genèticament i l’ús d’algoritmes i de sistemes d’intel·ligència artificial per part de l’Administració.

Ha obtingut el Premi Altiero Spinelli de la Unió Europea com a membre del comitè de direcció de la xarxa europea de professors ReNEUAL i té reconeguts quatre sexennis de recerca i un de transferència.

Assessora habitualment a institucions públiques i privades, i ha estat responsable d’estudis i recerca de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (2006-2010) i vicepresident de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de Catalunya (GAIP, 2015-2017).

A les seves classes d’Institucions Bàsiques del Dret Administratiu, Activitat de les Administracions, Dret Administratiu Europeu i Global i Litigació Administrativa que imparteix a la UPF tracta de transmetre als seus alumnes la passió pel dret com a eina imprescindible de resolució de conflictes socials, de protecció de la ciutadania front el poder i d’assoliment de necessitats col·lectives.

 

Departament de Dret

Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 +34 935 422 759

[email protected]

ORCIDGoogleScholarPPC