Nexus participa en l'organització del Seminari permanent del Grup d’estudi de les institucions i de les cultures polítiques, segles XVI-XXI (GEICP) (SGR-2017-01041), en col·laboració amb l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) i RiMe. Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR (ISEM – CNR).

Nexus participa en la organización del Seminario permanente del Grupo de estudio de las instituciones y de las culturas políticas, siglos XVI-XXI (GEICP) (SGR-2017-01041), en colaboración con el Observatorio Europeo de Memorias (Euromar) y RiMe. Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR (ISEM - CNR).

Nexus participates in the organization of the Permanent Seminar of the Study Group of Political Institutions and cultures, 16th-21st Centuries, (GEICP) (SGR-2017-01041), in collaboration with the European Observatory of Memories (EUROM) and RiMe. CNR Institute of Mediterranean European History (ISEM - CNR).

 

PROGRAMA DEL SEMINARI / PROGRAMA DEL SEMINARIO/ SEMINAR PROGRAM

  • Seminari GEIPC 2019-2020 (a causa del COVID el seminari ha quedat suspès a partir del 13.3 / Suspendido a causa del COVID 13.3 / Suspended due to COVID)