Unitat de Coordinació Acadèmica d'Humanitats - IUHJVV

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Room 20.253

(+34) 93 542 16 31

[email protected]

Twitter

Notícies vinculades a l'activitat del grup / Noticias vinculadas a la actividad del grupo / News related to the group's activity

Properes activitats organitzades per membres del grup / Próximas actividades organizadas por miembros del grupo / Upcoming activities organized by group members

Destaquem / Destacamos / We highlight