Publicacions recents / Publicaciones / Publications


 

(2024)

LINK 

                                                                 (enllaç)

Marició Janué i Miret

2019

Gonzalo Berger  

Gonzalo Berger (link)

2018

                                             (enllaç)

Lino Camprubí

2017

                                                                   (enllaç)

Marició Janué i Miret

2019

 

 

 

 

                           (enllaç)

Marició Janué i Miret

2016