Vés enrere Gomez Puertas, Lorena

GOMEZ PUERTAS, LORENA

LORENA GOMEZ PUERTAS
Departament de Comunicació

Biografia

És Doctora en Comunicació Social i Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Actualmente és professora lectora en el Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, on des de 2001 és responsable d'assignatures de Teories de la Comunicació, Opinió Pública i Comunicació Política, o Anàlisi del Contingut i el Discurs, adscrites als graus de Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Ciències Polítiques i de l'Administració, i Criminologia, a més del Màster Universitari en Comunicació Social o el Màster en Comunicació Política i Institucional (Barcelona School of Management UPF). 

Al llarg dels darrers quinze anys ha participat activament en projectes competitius vinculats a la comunicació política i institucional, la construcció de la ciutadania des dels discursos mediàtics, la representació i interpretació dels discursos televisius sobre immigració, adolescència i gènere o la comunicació turística des de les noves tecnologies. És autora de diversos capítols de llibre en editorials especialitzades de reconeguda rellevància dins de l'àmbit de la comunicació, i de diversos articles en revistes internacionals indexades.

Ha realitzat estades de recerca en el Dipartimento di Scienze Politiche e Sociologia de la Università degli Studi di Firenze i al centre de recerca adscrit a l'European Audiovisual Observatory, Eurofiction (OFI, Roma). Les seves línies d'investigació actualment es concentren en torn a la construcció mediàtica dels discursos sobre problemàtiques socials.

Línies de recerca

- Discursos socials i discursos mediàtics (esp. temes socials, ficció televisiva)

- Opinió pública, ciutadania i mitjans (variable de gènere, joventut i immigració)

- Comunicació política (anàlisi retòrica i semiòtica)