Vés enrere Los booktubers en español. Defensa de tesis de José Miguel Tomasena

Los booktubers en español. Defensa de tesis de José Miguel Tomasena

05.11.2020

 

La tarda del 5 de novembre de 2020 va tenir lloc la defensa de la tesi doctoral de José Miguel Tomasena Glennie, titulada: “Los booktubers en español: entre la cultura participativa y el comercio de la conectividad”, dirigida pel Dr. Carlos Scolari.

El tribunal el van constituir la Dra. Gemma Lluch Crespo, de la Universitat de València, com a Presidenta; el Dr. Miquel Rodrigo Alsina, de la Universitat Pompeu Fabra, com a Secretari; i el Dr. Antoni Roig Telo, de la Universitat Oberta de Catalunya, com a vocal.

Després de la primera intervenció de Lluch amb les indicacions de la sessió, va tenir la paraula el ja doctor, que va fer un recorregut pel disseny de la investigació (basada en el seu Treball de Final del Màster en Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra). En aquest recorregut, Tomasena va destacar que el seu objecte d’estudi es va fonamentar en els usos, significats i pràctiques comunicatives dels booktubers en espanyol, entenent aquest fenomen com una forma de participació a les xarxes socials digitals. En aquest sentit, el propòsit va ser descriure i comprendre aquestes pràctiques comunicatives.

Els quatre objectius que va guiar el seu estudi van ser: 1) Identificar les característiques socioculturals dels booktubers i les seves pràctiques de producció i consum cultural; 2) Analitzar el discurs dels booktubers; 3) Comprendre les motivacions i el sentit de les pràctiques mediàtiques dels booktubers; 4) Comprendre les relacions de poder que els booktubers tenen amb el camp literari i amb YouTube com a plataforma.

El marc teòric de la tesi inclou la cultura participativa (Jenkins, Burgess i Green) i la cultura de la connectivitat (Van Dijck), a més de la teoria dels camps culturals (Bourdieu). A tot això, cal sumar-li la Semiòtica del Discurs (Verón, Bakhtin i Jakobson) i els Estudis de les Plataformes (Nieborg & Poell, Stuart i Cunningham).

D’altra banda, la metodologia comprèn des d’estadística descriptiva, fins a mètodes digitals, anàlisi semiòtica-discursiva, etnografia digital i entrevistes semiestructurades.

Entre les contribucions més importants de la presentació, destaquen: (i) l’aportació metodològica: autoetnografia i creuament de dades quantitatives i discursives; (ii) la comprensió sociocultural de les xarxes de socialització de la lectura: hipermediatització de la lectura; (iii) l’estudi dels debats acadèmics sobre la participació de les persones usuàries de YouTube: entre la cultura participativa i el comerç de la connectivitat; i (iv) la plataformització de la producció cultural: els booktubers com a nous mediadors entre les plataformes digitals i les indústries culturals.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact