Presentació

L'objectiu d'aquesta especialitat és formar professorat per a les assignatures de llengua i literatura catalana i castellana als centres d'educació secundària obligatòria i batxillerat, als centres de formació professional i a les escoles oficials d'idiomes. Els estudiants adquiriran una base teòrica suficent, a més de molts coneixements i destreses pràctics per fer classes de llengua i literatura catalana i castellana, en els diversos contextos del país (llengua materna, addicional, acollida, tractament integrat de llengües, projectes integrats, aprenentatge integrat de llengües i continguts, etc.). Atès que la realitat educativa actual i futura és plurilingüe i centrada en la comunicació i l'ús lingüístic, aquest màster planteja formar professorat en les dues llengües i en les literatures corresponents, a fi de fomentar la versatilitat i el treball en projectes docents integrats.

Des de les nocions bàsiques de psicologia, lingüística aplicada i pedagogia fins a les tendències actuals i de futur en mètodes docents (aprenentatge basat en problemes, projectes integrats, aprenentatge cooperatiu), materials pedagògics (en paper i digitals) i enfocaments d'ensenyament de la llengua (comunicatiu, per tasques, per seqüències didàctiques), aquest màster ofereix una formació inicial bàsica i eminentment aplicada que garanteixi que els futurs professors puguin assumir totes les tasques que s'espera d'un professional qualificat de l'educació lingüística.

Les pràctiques, que són el component més important del màster, duren més de 8 setmanes i es fan en dos moments diferents, al primer i al segon trimestre. Al primer es comença a conèixer la dinàmica d'un centre i s'observen classes diverses d'un o més grups d'alumnes. Al segon, es preparen algunes classes i s'executen en el mateix grup d'alumnes observat, amb l'ajuda d'un tutor-professor de la UPF/UOC i un mentor del centre de pràctiques (professor en exercici). A través d'aquestes observacions i intervencions, i amb el suport de la tutoria, l'estudiant experimenta situacions reals d'ensenyament, col·labora amb el professorat en exercici, rep consells i ajuda diversos d'especialistes i obté tot el suport per anar millorant progressivament les seves tècniques docents i la seva capacitat de gestió de l'aula.

El component final del màster és l'elaboració d'un Treball de Fi de Màster (TFM), tutoritzat també per professorat en exercici. Aquest TFM desenvolupa un tema específic escollit per l'estudiant i permet aprofundir en algun aspecte de la professió docent, amb la intenció de preparar la futura inserció laboral de l'estudiant i orientar la seva trajectòria. Tant les pràctiques com la formació presencial i en línia rebuda ofereixen diverses oportunitats per desenvolupar els temes que siguin d'interès de l'estudiant, a fi de preparar-se per a aquest TFM.

A més, aquest màster té un fort component de tecnologia d'informació i comunicació (TIC), que ja és el present de l'educació i que en els propers anys encara serà més rellevant. Moltes iniciatives actuals (foment de llibres electrònics per part del Departament d'Ensenyament, presència d'ordinadors i connexions d'ADSL i Wi-Fi en cada aula, ús de plataformes en línia i altres recursos digitals) van en aquesta línia i aquest màster aspira a oferir una formació prospectiva. Per això, els estudiants aprendran a usar les TIC com a docents (aprenent a aplicar diferents tecnologies i programaris a l'aula) i com a aprenents de docents.