HORARIS

L'horari de l'especialitat de Llengua i literatura catalana i castellana és de 16.00 a 20.00 de dilluns a divendres. Cliqueu l'enllaç per consultar els HORARIS (pot haver-hi alguna modificació durant el curs).

 

Inici de les classes presencials: 

  • 3 d'octubre del 2019: a les 16.00 hores sessió informativa de cada especialitat i a les 18.00 hores Lliçó Inaugural.
  • A partir del 7 d'octubre: inici de la docència de les assignatures de l’especialitat que es fan al Campus de Poblenou.

​IMPORTANT: la presencialitat és exigible en un 85% per superar cadascuna de les matèries de l'especialitat.

Inici de les classes on-line:

  • 16 d'octubre del 2019: inici de les classes del mòdul 1 de Fonaments que imparteix la UOC on-line (15 crèdits) i que es cursen simultàniament a les classes presencials. 

Calendari del pràcticum

Durant els períodes del pràcticum no hi ha docència presencial a la tarda.

  • Primera fase (observació i intervenció acompanyada): del 18 de novembre al 6 de desembre del 2019.
  • Segona (intervenció autònoma) del 24 de febrer al 17 d'abril del 2020 (vacances de Setmana Santa del 6 al 10 d’abril del 2020).