L'objectiu principal del Màster UPF-UOC és proporcionar als seus estudiants la formació pedagògica i didàctica necessària que faciliti la professionalització per a exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Al llarg del curs treballareu les competències clau per a ser professor i revisareu les vostres concepcions sobre l'aprenentatge i la pròpia naturalesa del coneixement dins de l'àmbit de la vostra especialitat. 

El màster té un plantejament globalitzat i holístic on l'aprenentatge és experiencial, co-construït i basat en la pràctica reflexiva. Així doncs, les vostres experiències durant el pràcticum als centres i l'acompanyament dels mentors, esdevindran una peça clau del vostre creixement professional, complementat per la feina des de la universitat.

Volem formar professionals altament competents per afrontar els reptes actuals de l'educació secundària, reflexius vers la seva pràctica, apoderats per dur a terme pràctiques docents innovadores i capaços de treballar col·laborativament en equips docents. Per aquest motiu, partim de contextos reals per desenvolupar les competències clau dels i de les docents, a través de l'aprenentatge basat en projectes i altres models d'aprenentatge avançat. El programa s'estructura en els següents àmbits competencials:

 

 
 

Especialitats del Màster de Secundària UPF-UOC (RUCT)

Modalitat

Àmbits de coneixement dels destinataris

Llengües vehiculars 

Perfil dels estudiants per accedir a la professió docent en l'àmbit de la educació secundària

Llengua anglesa

Mòdul 1: 15 crèdits on-line (UOC)

Mòduls 2 i 3: 45 crèdits presencials (Campus Ciutadella UPF)

Titulacions d'accés a l’especialitat d’Anglès

Mòdul 1 (15 crèdits): català
 

Mòduls 2 i 3 (45 crèdits): anglès

 

  • Interès en l’ensenyament

  • Bon coneixement de les matèries pròpies  de l’especialitat a cursar

  • Interès en la cultura, entesa en el sentit més ampli i comprensiu

  • Interès i facilitat en la comunicació interpersonal i en el lideratge de grups

  • Interès i participació en projectes d’intervenció social, socioeducatius o d’altres orientats principalment a l’adolescència i la joventut

  • Coneixement i facilitat en l’ús de les llengües estrangeres.

Llengua i literatura catalana i castellana

Mòdul 1: 15 crèdits on-line (UOC)

Mòduls 2 i 3: 45 crèdits presencials (Campus Poblenou UPF)

Titulacions d'accés a l’especialitat de Llengua i Literatura: Catalana / Castellana

Mòdul 1 (15 crèdits): català
 

Mòduls 2 i 3 (45 crèdits): català / castellà

Ciències Naturals

Mòdul 1: 15 crèdits on-line (UOC)
 
Mòduls 2 i 3: 45 crèdits presencials (Campus Mar UPF)

Titulacions d'accés a l'especialitat de Ciències Naturals: Biologia i Geologia / Física i Química

Mòduls 1, 2 i 3 (60 crèdits): català

Formació i Orientació Laboral (FOL)

Mòduls 1, 2 i 3: 60 crèdits on-line (UOC)

Pràctiques presencials en centres educatius

Titulacions d'accés a l’especialitat de FOL

Mòdul 1, 2 i 3 (60 crèdits): català

Orientació Educativa

Mòduls 1, 2 i 3: 60 

crèdits on-line (UOC)

Pràctiques presencials en centres educatius

Titulacions d'accés a l’especialitat d’Orientació Educativa

 

Mòdul 1, 2 i 3 (60 crèdits): català