L'objectiu principal del Màster UPF és proporcionar als seus estudiants la formació pedagògica i didàctica necessària que faciliti la professionalització per a exercir la docència en l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Al llarg del curs treballareu les competències clau per a ser professor i revisareu les vostres concepcions sobre l'aprenentatge i la pròpia naturalesa del coneixement dins de l'àmbit de la vostra especialitat. 

El màster té un plantejament globalitzat i holístic on l'aprenentatge és experiencial, co-construït i basat en la pràctica reflexiva. Així doncs, les vostres experiències durant el pràcticum als centres i l'acompanyament dels mentors, esdevindran una peça clau del vostre creixement professional, complementat per la feina des de la universitat.

Volem formar professionals altament competents per afrontar els reptes actuals de l'educació secundària, reflexius vers la seva pràctica, apoderats per dur a terme pràctiques docents innovadores i capaços de treballar col·laborativament en equips docents. Per aquest motiu, partim de contextos reals per desenvolupar les competències clau dels i de les docents, a través de l'aprenentatge basat en projectes i altres models d'aprenentatge avançat. El programa s'estructura en els següents àmbits competencials:

 

 

 

 

 

Especialitats UPF

Impartides a partir del curs 2023-2024

Llengua i literatura catalana i castellana: modalitat presencial (Campus Poblenou UPF).

Nombre de places:

  • 30 places Català
  • 30 places Castellà

Mòdul 1: Fonaments de l'Educació Secundària (15 ECTS)

Català

Mòdul 2: Especialització docent (25 ECTS)

Català Castellà

Mòdul 3: Pràcticum en centres educatius de Catalunya i TFM (20 ECTS)

 

Ciències Naturals: modalitat presencial (Campus Mar UPF).

Nombre de places:

  • 30 places Física i Química
  • 30 places Biologia i Geologia

 

Mòdul 1: Fonaments de l'Educació Secundària (15 ECTS)

Català

Mòdul 2: Especialització docent (25 ECTS)

Català

Mòdul 3: Pràcticum en centres educatius de Catalunya i TFM (20 ECTS)

 

Anglès: modalitat presencial (Campus Poblenou UPF).

  • 30 places
Mòdul 1: Fonaments de l'Educació Secundària (15 ECTS) Català
Mòdul 2: Especialització docent (25 ECTS) Anglès
Mòdul 3: Pràcticum en centres educatius de Catalunya i TFM (20 ECTS)  

 

 

Especialitats del pla antic UPF-UOC (en extinció)

Per a estudiants matriculats amb anterioritat al curs 2023-2024

Llengua i literatura catalana i castellana UOC: modalitat on-line (amb pràctiques presencials).

Nombre de places:

  • 110 places Català
  • 40 places Castellà
Mòduls 1, 2 i 3: 60 crèdits on-line (UOC)

Català

Castellà

Mòdul 3: Pràcticum a centres educatius de Catalunya  

Formació i Orientació Laboral (FOL)

  • 60 places

Mòduls 1, 2 i 3: 60 crèdits on-line (UOC)

Català

Mòdul 3: Pràcticum a centres educatius de Catalunya

 

Orientació Educativa (OE)

  • 60 places

Mòduls 1, 2 i 3: 60 crèdits on-line (UOC)

Català

Mòdul 3: Pràcticum a centres educatius de Catalunya

 

 

* A partir del curs 2023-2024 la UPF oferirà el Màster en modalitat presencial.
Les especialitats amb modalitat semi-presencial o en línia només estaran obertes per als alumnes matriculats en les edicions anteriors del Màster interuniversitari UPF-UOC.