Especialització docent (25 ECTS) Especialització docent (25 ECTS)

En aquest mòdul es desenvolupen les competències específiques de cada especialitat. L’objectiu és proporcionar al futur professorat les competències relacionades amb la didàctica i el desenvolupament dels processos d’ensenyament-aprenentatge. 
 
El mòdul s’estructura en 3 matèries:
  • Complements per la formació disciplinar (5 ECTS)
  • Fonaments de l’aprenentatge i l’ensenyament de l’especialitat (10 ECTS)
  • Disseny d’entorns innovadors d’aprenentatge i iniciació a la recerca educativa (10 ECTS)

Consulteu la informació de cada especialitat a l'enllaç Especialitats UPF-UOC.