Especialització docent (25 ECTS) Especialització docent (25 ECTS)

En aquest mòdul, que s'estructura en tres matèries que sumen 25 crèdits ECTS, es desenvolupen les competències específiques de cada especialitat. L’objectiu és proporcionar al futur professorat les competències relacionades amb la didàctica i el desenvolupament dels processos d’ensenyament-aprenentatge.