Especialització docent (25 ECTS)

En aquest mòdul, estructurat en tres matèries que sumen 25 crèdits ECTS, es desenvolupen les competències específiques de cada especialitat:

  • Complements de Formació Disciplinària [CFD]
  • Fonaments de lAprenentatge i lEnsenyament [FAE]
  • Disseny dEntorns Innovadors dAprenentatge [DEIA]

L’objectiu és proporcionar al futur docent les competències relacionades amb la didàctica i el desenvolupament dels processos d’ensenyament-aprenentatge. 

Aquestes especialitats són per a estudiants de nou accés i per a estudiants UPF de pla antic (matriculats amb anterioritat al curs 2023-24). Es fan a la UPF en format presencial a partir del curs 2023-24. 

 

Especialitats UOC exclusives del pla antic

Aquestes especialitats són únicament per a estudiants UOC de pla antic (matriculats amb anterioritat al curs 2023-24). Es fan en format on-line.