Presentació

L'especialitat de Ciències Naturals habilita per impartir classes tant de Biologia i Geologia com de Física i Química sempre que l'estudiant hagi cursat:

  • Titulacions que donen accés a l'ensenyament de la Biologia i la Geologia: un mínim de 20 crèdits ECTS de Biologia i Geologia en la seva titulació d'accés + Màster de Secundària, especialitat de Ciències Naturals UPF-UOC
  • Titulacions que donen accés a l'ensenyament de la Física i la Química: un mínim de 20 crèdits ECTS de Física i Química en la seva titulació d'accés + Màster de Secundària, especialitat de Ciències Naturals UPF-UOC

Per aconseguir la formació necessària dels dos itineraris, l'assignatura Complements de Formació Disciplinar de les Ciències Naturals dobla la seva càrrega docent (veure horaris: CFD-B, CFD-F, CFDG i CFD-Q).