Horaris Horaris

L'horari de les especialitat de Ciències Naturals és de 16.00 a 20.00 de dilluns a divendres. Cliqueu als enllaços per consultar els horaris del grup A i del grup B.

Inici de les classes presencials: 

  • 4 d'octubre del 2018: a les 16.00 hores sessions inici de cada especialitat i a les 18.00 hores Llicó Inaugural.
  • A partir del 5 d'octubre les classes presencial de l'especialitat d'anglès es fan al Campus de la Ciutadella i les de Ciències Naturals al Campus de Mar.

Inici de les classes on-line:

  • 17 d'octubre del 2018: inici de les classes del mòdul 1 de Fonaments que imparteix la UOC on-line (15 crèdits) i que es cursen simultàniament a les classes presencials. 

Calendari del pràcticum

Durant els períodes del pràcticum no hi han classes presencials.

  • Primera fase (observació i intervenció acompanyada): del 19 de novembre al 5 de desembre del 2018.
  • Segona (intervenció autònoma) del 25 de febrer al 12 d'abril del 2019.

A principis del mes de setembre es publicaran el horaris actualitzats de cada especialitat.