Horaris Horaris

L'horari de les especialitat de Ciències Naturals és de 16.00 a 20.00 de dilluns a divendres. Cliqueu als enllaços per consultar els horaris del grup A i del grup B (pot haver-hi petites modificacions durant el curs 2019-2020).

Els estudiants de temps parcial:

  • 1r curs acadèmic: han de cursar les assignatures on-line del mòdul de Fonaments i heu de consultar als horaris la docència de les assignatures Complements per la formació disciplinar en ciències naturals (CFD) i Fonaments de l'aprenentatge i ensenyament de les ciències naturals (FAC).
  • 2n curs acadèmic: han de consultar als horaris la docència de l'assignatura Disseny d'entorns de l'aprenentatge innovadors i iniciació a la investigació educativa en ciències naturals (DEIA) i els períodes de Pràctiques en centre educatiu i els seminaris del Treball Fi de Màster.

Inici de les classes presencials: 

  • 3 d'octubre del 2019: a les 16.00 hores sessió informativa de l'especialiat i a les 18.00 hores Lliçó Inaugural.
  • A partir del 7 d'octubre: inici de la docència presencial de les assignatures de l'especialitat que s'imparteixen al Campus de Mar.

​IMPORTANT: la presencialitat és exigible en un 85% per superar cadascuna de les matèries de l'especialitat.

Inici de les classes on-line:

  • 16 d'octubre del 2019: inici de les classes del mòdul 1 de Fonaments que imparteix la UOC on-line (15 crèdits) i que es cursen simultàniament a les classes presencials. 

Calendari del pràcticum

Durant els períodes del pràcticum no hi ha docència presencial a la tarda.

  • Primera fase (observació i intervenció acompanyada): del 18 de novembre al 6 de desembre del 2019.
  • Segona (intervenció autònoma) del 24 de febrer al 17 d'abril del 2020 (vacances de Setmana Santa del 6 al 10 d'abril).