Temps complet i temps parcial Temps complet i temps parcial

Els estudiants que facin el màster a temps complet han de matricular totes les assignatures (60 crèdits). Els estudiants que s'acullin a temps parcial hauran de matricular les assignatures que indica el pla per al primer curs acadèmic (30 crèdits). Al següent curs acadèmic es matricularan els 30 crèdits restants. Consulteu les assignatures del Pla d'estudis a la taula que trobareu a sota i els horaris.

 

Avaluació

L'avaluació de totes les assignatures és continuada, no hi han exàmens presencials, excepte la presentació del Treball Fi de Màster que tindrà lloc un dia del mes de juny al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

Idioma vehicular

L'idioma vehicular és el català. Pot fer-se ús de textos en castellà i anglès.

Pràctiques en Centre Educatiu

La durada de les pràctiques és d'unes 250 hores repartides entre els tres trimestres del curs acadèmic. Les pràctiques s'han de cursar en centres de Catalunya acreditats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. L'horari dels centres de pràctiques és de matí. Durant els períodes de pràctiques no hi haurà docència presencial en horari de tarda.

Pla d'estudis 

1r curs acadèmic temps parcial
Mòdul Codi UPF/Codi UOC Assignatura Crèdits 1r semestre Crèdits 2n semestre

1. Fonaments de l'Educació Secundària (UOC on-line)

 

32510
M5.038
Projecte desenvolupament, aprenentatge i educació 5 0
32437
M5.039
Projecte societat, família i educació: processos i contextos 5 5
2. Especialitat Docent (UPF presencial) 31543 Complements per la formació disciplinar en ciències naturals 2,5 2,5
32438 Fonaments de l'aprenentatge i ensenyament de les ciències naturals  5 5

 

2n curs acadèmic temps parcial
Mòdul Codi UPF Assignatura Crèdits 1r semestre Crèdits 2n semestre
2. Especialitat docent (UPF-presencial) 32439 Disseny d'entorns de l'aprenentatge innovadors i iniciació a la investigació educativa en ciències naturals 5 5

3. Pràcticum 3. Pràcticum (presencial centre educatiu)

 

32018 Pràctiques en centre educatiu CN 7 7
32022 Treball final de màster CN 1 5