Presentació

L'objectiu d'aquesta especialitat del màster és formar docents per a l’ensenyament de l’anglès a l’educació secundària obligatòria, al batxillerat, a la formació professional, a l’ensenyament d’adults i a les escoles oficials d’idiomes. Els estudiants adquirireu una base teòrica suficient i desenvolupareu un ampli ventall de competències necessàries per poder afrontar amb èxit els reptes de l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès en els diversos contextos del país (a l’aula d’anglès com a llengua estrangera, en l’aprenentatge integrat de llengua i continguts, en l’aprenentatge basat en projectes, entre altres).

Des de les nocions bàsiques de psicologia, lingüística aplicada i pedagogia fins a les tendències actuals i de futur en mètodes docents (aprenentatge basat en projectes, projectes integrats, aprenentatge cooperatiu...), materials pedagògics i enfocaments d'ensenyament de les llengües estrangeres (comunicatiu, per tasques, per seqüències didàctiques...), aquest màster us ofereix una formació inicial bàsica i eminentment aplicada que garanteix que els futurs docents pugueu assumir totes les tasques que s'espera d'un professional de qualitat.

L’eix vertebrador de tot el que treballarem al màster és el mòdul de l’estada de pràctiques en un centre d’educació secundària, un centre de formació d’adults o en una escola oficial d’idiomes. L’estada de pràctiques es durà a terme en dues fases; una primera estada curta al primer trimestre que tindrà per objectiu conèixer el funcionament del centre assignat i una segona estada més llarga al segon trimestre durant la qual tindreu oportunitat de posar en pràctica allò que treballarem a la universitat i d’implementar sessions de classe i materials didàctics que haureu dissenyat. En aquest mòdul, cada estudiant tindreu assignats dos referents que us guiaran i faran seguiment del vostre progrés: un mentor o mentora al centre de pràctiques i un professor o professora de la universitat.

La universitat com a responsable de l’assignació de centres de pràctiques vetllarà per oferir-vos els centres més adients per a l’estada de pràctiques. L’estada de pràctiques es farà en parelles.

El component final del màster és l'elaboració d'un Treball de Fi de Màster (TFM). El TFM al màster de formació de professorat és un treball en parelles d’indagació a l’aula i de reflexió i aprofundiment teòric que té com a objectiu final contribuir al vostre procés d’autoformació. A partir d’un aspecte concret de la vostra pràctica docent, fareu una petita investigació per tal d’aprofundir i donar resposta a allò que us haureu plantejat com a objecte d’estudi i de millora. En aquest mòdul, cada estudiant tindreu assignat un tutor o tutora a la universitat que us guiarà al llarg de tot el procés.

En definitiva, l’especialitat d’anglès del màster de formació de professorat a la nostra universitat us ofereix la possibilitat de familiaritzar-vos amb tot allò que us caldrà per a esdevenir futurs docents de qualitat en contextos d’ensenyament i aprenentatge de l’anglès i en anglès i d’adquirir els coneixements i competències necessàries per a l’autoformació de manera que pugueu seguir millorant com a docents al llarg de la vostra carrera professional.

Aquesta especialitat s’imparteix en llengua anglesa i és necessari que l’estudiant tingui un nivell de competència comunicativa avançada en anglès (al voltant de la franja C2 del MECR).