L'horari de l'especialitat d'Anglès és de 16.00 a 20.00 de dilluns a divendres. Cliqueu l'enllaç per consultar els HORARIS CURS 2020-2021

Els estudiants de temps parcial:

  • 1r curs acadèmic: heu de cursar les assignatures on-line del mòdul de Fonaments i heu de consultar als horaris la docència de les assignatures Complements per la formació disciplinar en llengua anglesa (CFP) i Fonaments de l'aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesa (FAE).
  • 2n curs acadèmic: heu de consultar als horaris la docència de l'assignatura Disseny d'entorns de l'aprenentatge innovadors i iniciació a la investigació educativa en llengua anglesa (DEIA) i els períodes de Pràctiques en centre educatiu i els seminaris del Treball Fi de Màster.

Inici dels mòduls presencials: 

  • 7 d'octubre del 2021 a les 18.00 hores es farà la Lliçó Inaugural.
  • A partir del 14 d'octubre: inici de la docència presencial de cada especialitat. Les classes presencials de l'especialitat d'anglès es fan al Campus del Poblenou.

​IMPORTANT: la presencialitat és exigible en un 85% per superar cada matèria de l'especialitat.

Inici dels mòduls on-line:

  • 21 d'octubre del 2020: inici de les classes del mòdul 1 de Fonaments que imparteix la UOC on-line (15 crèdits) i que es cursen simultàniament a les classes presencials. 

Calendari del pràcticum

Durant els períodes del pràcticum no hi ha docència presencial a la tarda.

  • Primera fase (observació i intervenció acompanyada): del 15 de novembre al 3 de desembre del 2021.
  • Segona (intervenció autònoma) del 21 de febrer al 8 d'abril del 2022.