Sessió informativa

5 de setembre (18h via Zoom)

Inici de curs 2023-2024

9 d'octubre

 

 

Especialitats d'Anglès i Català-Castellà

 

  • El curs és de principis d’octubre fins a finals de juny.
  • Les assignatures teòriques del mòdul de fonaments i del mòdul de l'especialitat es fan en modalitat presencial, amb classes de dilluns a dijous, en horari de 16-20h. 
  • El Pràcticum es fa en un institut d’educació secundària, preferentment en horari de matí. L’estada és de 10 setmanes (250 hores), distribuïdes en dues fases: la fase 1 dura 3 setmanes i es fa els mesos de novembre-desembre i la fase 2 dura 7 setmanes i es fa entre els mesos de febrer-abril (fase 1: 13 de novembre - 3 de desembre; fase 2: 19 de febrer - 14 d'abril).

Especialitat de Ciències Naturals

  • El curs és de principis d’octubre fins a finals de juny.
  • Les assignatures teòriques del mòdul de fonaments i del mòdul de l'especialitat es fan en modalitat semipresencial, amb classes en línia sincròniques els dilluns i els divendres de 16 a 20h, i classes presencials de dimarts a dijous de 16-20h. 
  • El Pràcticum es fa en un institut d’educació secundària, preferentment en horari de matí. L’estada és de 10 setmanes (250 hores), distribuïdes en dues fases: la fase 1 dura 3 setmanes i es fa els mesos de novembre-desembre i la fase 2 dura 7 setmanes i es fa entre els mesos de febrer-abril (fase 1: 13 de novembre - 3 de desembre; fase 2: 19 de febrer - 14 d'abril).

Pla antic: Especialitats d’Orientació Educativa (OE), Formació i Orientació Laboral (FOL) i Català/Castellà (itinerari UOC)

  • El curs és de principis d’octubre fins a finals de juny.
  • Totes les assignatures es fan en línia menys el Pràcticum (250 hores presencials a un centre educatiu de secundària i/o FP) i la defensa del Treball Final del Màster (TFM).
  • El Pràcticum es fa en un institut d’educació secundària, preferentment en horari de matí. L’estada es fa en 3 fases durant tot el curs (coincidents aproximadament amb els 3 trimestres), amb diferent intensitat horària i calendari en cada fase, que es pacta amb el tutor de la universitat i el professor-mentor del centre.