Inici de curs 2022/23

10 d'octubre per a les assignatures presencials.

19 d'octubre per al mòduls UOC.

 

Especialitats de ciències naturals, anglès i català-castellà

 

  • El curs és de principis d’octubre fins a finals de juny
  • Les assignatures teòriques del mòdul de fonaments es fan en línia.
  • Les assignatures teòriques del mòdul de l’especialitat es fan amb el model semi presencial, amb classes presencials 2 o 3 dies la setmana, en horari de 16h-20h i activitats en línia sincròniques i asincròniques.
  • El Practicum es fa en un institut d’educació secundaria, preferentment en horari de matí. L’estada és de 10 setmanes (250 hores), distribuïdes en dues fases: la fase 1 dura 3 setmanes i es fa els mesos de novembre-desembre i la fase 2 dura 7 setmanes i es fa entre els mesos de febrer a abril.

Especialitats d’orientació educativa (OE) i formació i orientació laboral (FOL) i Català/Castellà (itinerari UOC)

 

  • El curs és de principis d’octubre fins a finals de juny
  • Totes les assignatures es fan en línia menys el pràcticum (250 hores presencials a un centre educatiu de secundària i/o FP) i la defensa del Treball Final del Màster (TFM).
  • El Pràcticum es fa en un institut d’educació secundaria, preferentment en horari de matí. L’estada es fa en 3 fases durant tot el curs (coincidents aproximadament amb els 3 trimestres), amb diferent intensitat horària i calendari en cada fase, que es pacta amb el tutor de la universitat i el professor-mentor del centre.