Els estudiants del màster poden assistir, prèvia sol·licitud, al gran nombre de seminaris, jornades i congresos que organitzen les diferents àrees del departament i que s'anuncien a la secció de notícies del web del Departament de Dret.