Els estudiants del màster poden assistir, prèvia sol·licitud, al gran nombre de seminaris, jornades i congresos que organitzen les diferents àrees del departament i que s'anuncien en la secció d'actualitat d'aquest web