Oferta docent: 36 assignatures 

156 crèdits ofertats en total, 14 dels quals equivalen al Treball de Fi de Màster i 6 a l'única assignatura obligatòria.. 

*ESPECIALITATS: L’elecció d’una especialitat és opcional. Per l’obtenció d’una especialitat, s’ha de cursar un mínim de 20 crèdits ECTS de les assignatures que configuren l’especialitat escollida (5 assignatures mínim). Solament es reconeixerà una única especialitat en el títol, si escau, i tot i que l’estudiant cursi els crèdits necessaris per l’obtenció de més d’una. Els crèdits cursats en assignatures sense especialitat indicada, no computen per l’obtenció de ninguna de elles.

Les especialitats són les següents:

1.- Especialitat en Dret civil i de la empresa

2.- Especialitat en Dret públic, administració i sectors regulats

3.- Especialitat en Dret Internacional i integració europea

 

PRIMER TRIMESTRE

Codi

Assignatura

Docent

Idioma

Trim.

Crèdits

Modalitat

Especialitat*

30732

Historia del pensamiento jurídico


Josep Capdeferro

 Tomás de Montagut

Castellà

1

4

Optativa

 

31851

 European Constitutionalism and Fundamental Rights

Joan Solanes 

Aida Torres

Pablo Cruz

Anglès

1

4

Optativa

3

32190

International Relations and Global Governance

Josep Ibáñez

Anglès

1

4

Optativa

3

32211

International Foundations of Corporate Taxation

David Elvira

Anglès

1

4

Optativa

1

31858

Negocios civiles inmobiliarios

Josep Sandiumenge

Castellà

1

4

Optativa

1

32208

Constitutional Law and Globalization

Víctor Ferreres

Anglès

1

4

Optativa

3

31867

Argumentación y técnicas de interpretación jurídica

Lorena Ramiréz

Josep Maria Vilajosana

Castellà

1

4

Optativa

 

32068

Derecho de sociedades

Ignacio Farrando

Castellà

1

4

Optativa

1

32069

Derecho de Asilo

Sílvia Morgades

Castellà

1

4

Optativa

3

32631

Derecho Administrativo Europeo Global 

Oriol Mir       

Clara Velasco

Castellà

1

4

Optativa

2,3

32551

The Foundations of Constitutional Law

Pau Bossacoma

Josep Capdeferro 

Héctor López

Anglès

1

4

Optativa

2

32755

Consumers in Markets

Mireia Artigot

Anglès

1

4

Optativa

1

32886 

Cyberlaw: From Ciberspace to Metaverse

Migle Laukyte

Anglès

1

4

Optativa

2,3

 

SEGON TRIMESTRE

Codi Assignatura Docene Idioma Trim. Crèdits Modalitat Itinerari

32062

Género y derecho

Consuelo Chacartegui


Marisa Iglesias

Castellà

2

4

Optativa

2

31854

Derecho de la contratación mercantil 

Ramon Salelles

Castellà

2

4

Optativa

1

31864

Tutela arbitral en litigio

Ramon Escaler

Castellà

2

4

Optativa

 

32060

Contract Law for the Global Economy

Fernando Gómez

Mireia Artigot

Anglès

2

4

Optativa

1

32191

European Integration

Marc Tolrà

Anglès

2

4

Optativa

3

32196

Intellectual Property

Antoni Rubí

Anglès

2

4

Optativa

1

32210

Derecho bancario

Maria Gerboles

Castellà

2

4

Optativa

1

32194

European and International Criminal Law

Nuria Pastor

Anglès

2

4

Optativa

2,3

32297

Family Law Challenges in Contemporary Societies

Esther Farnós

Anglès

2

4

Optativa

 

32059

 Advanced Analysis of Global and Comparative Law - Innovation, Technology and the Law

Nicola Lucchi

Anglès

2

4

Optativa

 

32063

Global Law, Justice and Democracy

Josep Lluís Martí

Jahel Queralt

Anglès

2

4

Optativa

 

32189

Derecho Penal de la Empresa

Jesús María Silva

Nuria Pastor

Castellà

2

4

Optativa

1,2

32754

Comparative Evidence Law

Joan Picó

Juan Antonio Andino

Anglès

2

4

Optativa

 

31673

Advanced Course on Tort Law

Sonia Ramos

Rosa Milà

Anglès

2

4

Optativa

1

 

TERCER TRIMESTRE

Codi Assignatura Docent Idioma Trim. Crèdits Modalitat Itinerari

32064

European Private International Law

Albert Font

Mònica Vinaixa


Marisa Iglesias

Anglès

3

4

Optativa

3

32065

European and Global Labour Regulations

Catherine Barnard

Anglès

3

4

Optativa

2,3

32188

Negociación jurídica: técnicas y habilidades

J.Lluís Martí

Castellà

3

4

Optativa

 

32195

International Law and Sustainable Development

Nicolás Marcelo Perrone

Anglès

3

4

Optativa

3

32072

Derecho internacional de los Derechos Humanos

Karlos A. Castilla

Castellà

3

4

Optativa

3

31304

Dogmática de la imputación de responsabilidad penal: La teoría jurídica del delito

Jesús Maria Silva

Castellà

3

4

Optativa

2

32071

New Trends in Global and Comparative Law

Matt Dyson

Anglès

3

6

Obligatòria

 

32552

Sustainable Business Law

Lela Mélon

Anglès

3

4

Optativa

1

32067

Treball Final de Màster

Diversos Tutores

Anglès

3

14

Obligatòria