Martí Freixas és graduat en Traducció i Interpretació (2016) i màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge (2017) per la Universitat Pompeu Fabra, on actualment també cursa el programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge.

Les línies de recerca principals se centren en la formació de paraules, la neologia i la lexicografia, tot i que en la tesi doctoral també estudia la morfopragmàtica. És investigador de l’Institut de Lingüística Aplicada (IULA-CER) i col·laborador de l’Observatori de Neologia, del grup de recerca Iulaterm. Actualment és membre del grup Infolex i participa en diferents projectes, com el Neómetro i el Garbell (anteriorment també ha treballat en el projecte Nadic), així com en diferents recursos en línia relacionats amb la neologia, com la Neolosfera, el Martes Neológico o l’Antenario.

Pel que fa a la docència, al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge imparteix dues assignatures, la de Textos d’Especialitat i Terminologia, dins del grau de Llengües Aplicades, i la d’Ús Comparat Català-Espanyol, dins del grau de Traducció i Interpretació (curs 2018-2019).

 

##---------------------------------------------------------------## ## Ara iterem per la llista de destacats ordenada pel camp ordre ## ##---------------------------------------------------------------##


Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 542 2334

[email protected]

Imatge relacionada  ORCID PPC