Durant el curs 1996/97 s'endegaren les pràctiques del Laboratori d'Arqueologia del UPF (LARQ), per estudiants de 1r y 2n cicle de la llicenciatura en Humanitats. De llavors ençà s'intenta dur a terme aquesta activitat amb una certa periodicitat anual.

Aquestes pràctiques,de component teòric i pràctic, tenen per objectiu d'introduïr als estudiants a la metodologia del traball arqueològic en les diferents disciplines i fases del procés d'investigació arqueològica, i d'aquesta manera, oferir-los les eines i els coneixements bàsics per tal de participar en una excavació arqueològica.

 

Programa del 2011

Programa del 2011

Descarregar el programa