Serveis que ofereix el Laboratori d'Arqueologia i els seus col·laboradors. Consulteu directament per cada cas en concret.

 • Anàlisi de llavors i macrorestes vegetals
 • Noves tecnologies complementaries de reconstrucció paleoambiental
 • Paleoantropologia física
 • Paleopatologia, demografia
 • Muntatge i disseny d'exposicions per museus.
 • El·laboració de material documental i gràfic didàctic i per difusió
 • Restauració, dibuix i fotografia de material arqueològic: peces ceràmiques, gràfics,etz

A consultar:

 • Anàlisi d'ictiofauna.
 • Anàlisi de carbons / antracologia
 • Anàlisi de pol·len / palinologia
 • Estudi de sediments /edafologia
 • Anàlisi físico-químic de components
 • Anàlisi de microfauna, malacologia
 • Anàlisis de restes osteològiques humanes i de fauna

Infraestructura

 • Teodolit o estació total i nivells.
 • Càmeres fotogràfiques de pas universal i càmera digital.
 • Càmera de Vídeo HI8.
 • Laboratori pel tractament de la ceràmica: rentat, restauració bàsica, siglat, dibuix...
 • Infrastructura informàtica:
  • Estacions de treball: PC i Macintosh (PCs, G4 i imacs)
  • Software: Il·lustració, CAD, Topografia, Base de Dades relacional, Estadistica.
  • Xarxa ethernet per treball en grup.
  • Scaners Blanc i negre i color (1200 dpi)
  • Impresores: color (tinta, qualita fotogràfica fins a DINA2) i Blanc i negre (laser)
  • Unitats de zip i gravadores CD-rom
  • Tauleta de digitalització DINA2
  • Software de dibuix, tractament gràfic, bases de dades i d'ofimàtica.
 • Lupa binocular per observació de llavors i macrorestes vegetals