Presentació

El Servei del Laboratori d'Arqueologia de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra ha estat creat per servir de suport a les activitats de recerca relacionades amb l'estudi de materials arqueològics. Dins d'aquestes activitats de suport, s'ha donat especial atenció a treballs de camp, desenvolupaments metodològics i procediments analítics aplicats en l'àmbit de l'arqueologia mediterrània.

El treballs de camp s'han dirigit vers l'estudi d'assentaments i necròpolis de les excavacions de jaciments arqueològics d'època fenícia i d'època grega arcaica: Cerro del Villar (a la desembocadura del riu Guadalhorce), la vall del Higuerón (Nerja-Frigiliana) i Lagos (Vélez-Málaga), col·laborant també en les excavacions del jaciment tartessi de Cruz del Negro (Carmona, Sevilla) i Massalia (centre colonial grec).Aquests treballs s'han dut a terme gràcies a col·laboracions amb la Universitat de Sevilla, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Deutsches Archäologisches Institut, l'Atelier du Patrimoine de Marseille, la Universitat de Saint Joseph de Beirut.

La tasca desenvolupada pel Servei en aquestes excavacions s'ha centrat en la documentació completa del registre arqueològic: cartografia, planimetria, dibuix tècnic i informatització del registre en base de dades. El Servei ha ofert la possibilitat als seus investigadors d'aplicar sofisticats procediments analítics en els seus treballs, en especial sobre qüestions relacionades amb sistemes informàtics de tractament de la informació geogràfica (S.I.G), anàlisi morfomètrica d'artefactes arqueològics i estudis quantitatius de la distribució de béns de producció, simulació informàtica de processos socials a través d'Intel·ligència artificial, anàlisi informàtica per la modelització i tractament d'imatge i tècniques analítiques de seriació i datació dels contexts arqueològics. 

El Laboratori d'Arqueologia de la Universitat PompeuFabra ha estat finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència ("Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento" PB90-0680, PB93-0397, PB-97-0100, BHA 2001-0930 i HUM2004-00897/HIST ) i ha rebut un ajut del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (1993) per al finançament de la dotació i millora de la infrastructura del material de recerca.

El grup de recerca vinculat al Laboratori ha estat reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la CIRIT (SGR 95-00261, SGR96-00074,SGR98-0089,2001-SGR-00272, 2005SGR-00948 i 2009SGR-00577)